Giấy khai sinh có công chứng được không? Thủ tục ra sao?

Bản sao giấy khai sinh được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: Làm thủ tục nhập học cho con; xin việc làm; xuất, nhập cảnh,… Vậy, bản sao giấy khai sinh công chứng được không?

Giấy kh

Bản sao giấy khai sinh được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: Làm thủ tục nhập học cho con; xin việc làm; xuất, nhập cảnh,… Vậy, bản sao giấy khai sinh công chứng được không?

Giấy khai sinh là gì? Có công chứng được không?

Khoản 4 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về giấy khai sinh như sau:

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, theo đó mọi thông tin của cá nhân trong các hồ sơ, giấy tờ khác (hộ chiếu, căn cước công dân, sổ hộ khẩu,…) như: Họ tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, quê quán,… phải thống nhất với thông tinh trong giấy khai sinh.

Nếu các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ không trùng khớp với thông tin trên giấy khai sinh của một cá nhân thì phải thực hiện điều chỉnh.

Vậy, giấy khai sinh có công chứng được không?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014:

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 

Dựa vào cách giải thích trên có thể hiểu việc công chứng thường chỉ thực hiện với các hợp đồng, giao dịch, bản dịch mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Còn đối với bản sao giấy khai sinh, công chứng viên sẽ thực hiện chứng thực, điều này được ghi nhận tại Điều 77 Luật Công chứng 2014 như sau:

Điều 77. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của công chứng viên

1. Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Với những căn cứ nêu trên, tóm lại bạn không thể yêu cầu công chứng giấy khai sinh mà thay vào đó là chứng thực bản sao giấy khai sinh, “giấy khai sinh công chứng” chỉ là cách gọi quen thuộc của người dân. Bạn cần lưu ý điều này để không bị nhầm lẫn về tên gọi cũng như thủ tục thực hiện.

Giấy khai sinh có công chứng được không? Thủ tục ra sao? (Ảnh minh họa)

Thủ tục chứng thực giấy khai sinh hiện nay thế nào?

1. Hồ sơ, thủ tục chứng thực giấy khai sinh

Để làm thủ tục chứng thực bản sao giấy khai sinh, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

– Bản chính giấy khai sinh, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.

– Trường hợp bạn chỉ xuất trình bản chính giấy khai sinh thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực.

– Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính.

Sau khi nộp các giấy tờ nêu trên, người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính và bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:

– Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;

– Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

– Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

– Người yêu cầu chứng thực sẽ được nhận kết quả trong ngày tại nơi nộp hồ sơ.


2. Lệ phí chứng thực giấy khai sinh hiện nay

Dưới đây là mức lệ phí chứng thực mới nhất hiện nay:

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

Mức thu phí

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

– Ủy ban nhân dân cấp xã,

– Phòng Tư pháp

– Tổ chức hành nghề công chứng +  Cơ quan đại diện

 

– Tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp, Tổ chức hành nghề công chứng:

+ 2.000 đồng/trang;

+ Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.

– Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

– Phòng Tư pháp

– Tổ chức hành nghề công chứng + Cơ quan đại diện.

 

– Tại Phòng Tư pháp, Tổ chức hành nghề công chứng:

+ 2.000 đồng/trang;

+ Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.

Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính;

– Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

11/12/2021

11/12/2021

10/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Bản sao giấy khai sinh được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: Làm thủ tục nhập học cho con; xin việc làm; xuất, nhập cảnh,… Vậy, bản sao giấy khai sinh công chứng được không?

Giấy kh