Giấy xác nhận công tác để làm gì? Mẫu Giấy xác nhận công tác đầy đủ và mới nhất

Giấy xác nhận công tác là giấy tờ quen thuộc trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại giấy tờ này cũng như các mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất.

<

Giấy xác nhận công tác là giấy tờ quen thuộc trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại giấy tờ này cũng như các mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất.

Giấy xác nhận công tác là gì? Được dùng khi nào?

Giấy xác nhận công tác là giấy tờ xác nhận, chứng minh thời gian công tác, làm việc của một người lao động tại đơn vị và được dùng khi:

– Chứng minh thu nhập khi cần làm các loại thẻ trả trước như thẻ visa, dùng để mua trả góp sản phẩm, vay tín chấp, vay tiêu dùng;

– Làm thủ tục vay tiền ngân hàng qua lương;

– Chứng minh kinh nghiệm làm việc khi trong ứng tuyển, nộp hồ sơ xin việc vào cơ quan, doanh nghiệp khác…

Giấy xác nhận công tác chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại (đã từng làm) chứ không xác nhận về thu nhập, tiền lương của người lao động. Do vậy, việc xin xác nhận công tác cũng đơn giản và dễ dàng hơn so với xác nhận thu nhập.

Giấy xác nhận công tác để làm gì? Mẫu Giấy xác nhận công tác đầy đủ và mới nhất (Ảnh minh họa)

Mẫu Giấy xác nhận công tác mới nhất hiện nay

1. Mẫu Giấy xác nhận công tác số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:…………………………………………

Địa chỉ  (2):………………………………….

Số CMND: ……………..Ngày cấp:………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty (3): ……………………………………………….

Địa chỉ (4): ……………………………………………

Điện thoại (5):………………… Fax: ………………

Vị trí công tác (6): ……………………………………..

Chức danh/chức vụ (7): …..…………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (8) (ghi rõ): …………………………….

Ngày vào làm việc:………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): …………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (9) (nếu có): …………………………….

Lý do xin xác nhận công tác (10): ………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin về vị trí công việc,

thời gian làm việc nêu trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


2. Mẫu Giấy xác nhận công tác số 02

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

……………, ngày……..tháng……năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà:…………………………. Số ĐTDĐ: ……………………………….

Hiện đang làm việc tại:…………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:…………………………………………………………………………

Lý do xác nhận công tác:………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


3. Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực tế làm việc theo ngành, chuyên ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

GIẤY XÁC NHẬN

THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM VIỆC THEO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH


Kính gửi: (Tên cơ quan, đơn vị nơi đã/đang công tác) ……………………………………….

(Địa chỉ cơ quan, đơn vị) ………………………………………………………………………………..

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………..

2. Năm sinh: ………………………………………………………………………………………………….

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  ……………………………………………………………… 

Cấp ngày:  …………………………………….…… Nơi cấp: ……………………………………….

4. Đăng ký thường trú tại: ……………………………………………………………………………….

5. Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

6. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình làm việc thực tế của tôi tại cơ quan, đơn vị như sau:

Thời gian

Từ……. đến……….

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng làm việc thực tế theo chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Ông Bà……………… nêu trên là đúng sự thật.

(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng dấu)

 

ngày… tháng….năm …

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

Trên đây là Mẫu Giấy xác nhận công tác đầy đủ và chuẩn nhất. Nếu còn vẫn đề chưa hiểu rõ, bạn vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Công chức đi công tác vào Chủ nhật có được tính làm thêm giờ không?

Có thể bạn quan tâm

15/02/2022

15/02/2022

15/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Giấy xác nhận công tác là giấy tờ quen thuộc trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại giấy tờ này cũng như các mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất.

<