Giấy xác nhận thông tin về cư trú có thời hạn bao lâu?

Thời điểm ngày 31/12/2022 – ngày mà Sổ hộ khẩu giấy đồng loạt hết giá trị trên toàn quốc đang đến gần. Sau ngày này, khi có nhu cầu xác nhận cư trú, người dân sẽ phải xin xác nhận thông tin cư trú.

Giấy xác nhận thôn

Thời điểm ngày 31/12/2022 – ngày mà Sổ hộ khẩu giấy đồng loạt hết giá trị trên toàn quốc đang đến gần. Sau ngày này, khi có nhu cầu xác nhận cư trú, người dân sẽ phải xin xác nhận thông tin cư trú.

Giấy xác nhận thông tin cư trú có thời hạn bao lâu?

Về vấn đề thời hạn giấy xác nhận thông tin cư trú, khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2017/TT-BCA quy định như sau:

Trường hợp xác nhận thông tin thường trú hay tạm trú, giấy này chỉ có thời hạn trong vòng 30 ngày.

Xin giấy xác nhận thông tin cư trú ở đâu?

Xác nhận thông tin về cư trú

Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định xác nhận thông tin về cư trú như sau:

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Như vậy, bạn không cầ phải đến Công an nơi thường trú hay tạm trú để xin xác nhận cư trú ở khu vực mà có thể xin ở cơ quan đăng ký cư trú bất cứ đâu trên cả nước.

Khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú số 68/2020/QH14 quy định, cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Như vậy, công dân khi thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc xác định thông tin về nơi cư trú mà đã bị thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì thực hiện xác nhận thông tin về cư trú theo 02 hình thức:

– Đến Công an cấp xã (không phụ thuộc vào nơi cư trú) đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú.

– Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

 Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí (trường hợp đã nộp lệ phí) nếu phát hiện giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

Trên đây là giải đáp giấy xác nhận thông tin về cư trú có thời hạn bao lâu? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

12/08/2022

11/08/2022

11/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thời điểm ngày 31/12/2022 – ngày mà Sổ hộ khẩu giấy đồng loạt hết giá trị trên toàn quốc đang đến gần. Sau ngày này, khi có nhu cầu xác nhận cư trú, người dân sẽ phải xin xác nhận thông tin cư trú.

Giấy xác nhận thôn