Hàng xóm xây nhà quá ồn, phải làm thế nào?

Hàng xóm xây nhà quá ồn là tình trạng xảy ra phổ biến. Ngoài hành vi gây ồn trong giới hạn cho phép, nhiều công trình gây ồn quá mức làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng xóm.

Hàng xóm xây nhà quá ồn, báo với ai?

Hàng xóm xây nhà quá ồn là tình trạng xảy ra phổ biến. Ngoài hành vi gây ồn trong giới hạn cho phép, nhiều công trình gây ồn quá mức làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng xóm.

Hàng xóm xây nhà quá ồn, báo với ai?

Chào bạn. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, việc thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt,phải có biện pháp không phát tán bụi, nhiệt, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Luật Xây dựng 2014 cũng yêu cầu, trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng phải bắt buộc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tiếng ồn…; đồng thời phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra. 

Tuy nhiên, do việc xây dựng không tránh khỏi gây tiếng ồn, với cương vị hàng xóm, đầu tiên, bạn cần thông cảm trong phạm vi cho phép với tiếng ồn do xây dựng gây nên.

Nếu họ không hợp tác, sửa đổi mà vẫn làm ảnh hưởng tới hàng xóm, láng giềng, bạn có thể trình báo tới Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết. 

Xây nhà làm ồn bị phạt thế nào?

Bên xây dựng, thi công khi xây nhà gây tiếng ồn sẽ bị xử phạt nặng.

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA: bị phạt cảnh cáo

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA – dưới 05 dBA: phạt 01 – 05 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA – dưới 10 dBA: phạt 05 – 20 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA – dưới 15 dBA: phạt 20 – 40 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA – dưới 20 dBA: phạt 40 – 60 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA – dưới 25 dBA: phạt 60 – 80 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA – dưới 30 dBA: phạt 80 – 100 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA – dưới 35 dBA: phạt 100 – 120 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA – dưới 40 dBA: phạt 120 – 140 triệu đồng;

– Hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA: phạt 140 – 160 triệu đồng;

Ngoài ra,a bị buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn quy định. Đồng thời, bị buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn.

Trên đây là giải đáp hàng xóm xây nhà quá ồn, phải làm thế nào? Nếu vẫn còn thắc mắc hay chưa hiểu rõ vấn đề, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Xây nhà làm nứt tường nhà hàng xóm, bồi thường bao nhiêu?

Có thể bạn quan tâm

21/04/2022

21/04/2022

21/04/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Hàng xóm xây nhà quá ồn là tình trạng xảy ra phổ biến. Ngoài hành vi gây ồn trong giới hạn cho phép, nhiều công trình gây ồn quá mức làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng xóm.

Hàng xóm xây nhà quá ồn, báo với ai?