Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là gì?

Là cổ đông của công ty cổ phần, nhiều người rất thắc mắc về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được quy định mới nhất thế nào. Trong đó có, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Là cổ đông của công ty cổ phần, nhiều người rất thắc mắc về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được quy định mới nhất thế nào. Trong đó có, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Công ty cổ phần có được chào bán cổ phiếu ra công chúng không?

Công ty cổ phần được quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được chia thành các cổ phần, mỗi cổ phần là một phần vốn bằng nhau, có tối thiểu 03 cổ đông và những người này có cổ phần, được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Đặc biệt, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty. Do đó, công ty cổ phần hoàn toàn có quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng. Và các điều kiện để công ty cổ phần được chào bán cổ phiếu ra công chúng nêu chi tiết tại khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019 gồm:

– Có mức vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên. Mức vốn này tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

– Trong 02 năm liên tục trước khi đăng ký chào bán, hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phải có lãi, không lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

– Có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Ít nhất 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Nếu từ 1000 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ tối thiểu phải là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

– Trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cổ đông lớn phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

– Phải có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

– Có cam kết và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi hết đợt chào bán.

– Phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Như vậy, công ty cổ phần hoàn toàn được đăng ký chào bán cỏ phiếu lần đầu ra công chúng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần là gì?

Về hồ sơ đăng ký, căn cứ Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ công ty cổ phần đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm:

– Giấy đăng ký chào bán được ban hành tại Nghị định 155 này.

– Bản cáo bạch phải gồm các nội dung: Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành (quy mô, hoạt động, tài sản, tình hình tài chính…); về đợt chào bán (điều kiện, yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận…); báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất…

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ngoại trừ chào bán cổ phiếu của cổ đông để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không tăng vốn điều lệ; thông qua việc niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán.

– Báo cáo tài chính trong hai năm gần nhất.

– Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng với công ty chứng khoán trừ trường hợp tổ chức phát hành chính là công ty chứng khoán.

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

– Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán.

– Văn bản thảo thuận giữa cổ đông sở hữu cổ phiếu được chào bán với công ty về phương án, giá chào bán nếu chào bán cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông.

– Điều lệ của tổ chức phát hành.

– Văn bản cam kết về việc không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự/kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chưa được xóa án tích; phải bán ít nhất 15% cổ phiếu cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

– Văn bản cam kết của cổ đông lớn về việc cùng nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ trong tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, lập trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

– Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Trên đây là quy định về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ ​ luatphap.vn để được tư vấn, giải đáp.

>> Cổ phiếu là gì? Lưu ý gì trước khi đầu tư cổ phiếu?

Có thể bạn quan tâm

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Là cổ đông của công ty cổ phần, nhiều người rất thắc mắc về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ được quy định mới nhất thế nào. Trong đó có, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Câu trả lời từ Luatphap.vn: