Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo

Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2025 có 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật.

Để đạt được mục tiêu này, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

– Hoàn thiện pháp luật, chính sách để hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng;

– Nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng;

– Trợ giúp trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng;

– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai, thực hiện các hoạt động của Đề án.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

01/11/2018

31/10/2018

30/10/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1438/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo