Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng
– Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng khi về hưu (chuyển sinh hoạt Đảng chính thức)
Không chỉ về hưu, nghỉ mất sức mà việc chuyển sinh hoạt Đảng chính thức còn thực hiện

Các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng

– Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng khi về hưu (chuyển sinh hoạt Đảng chính thức)

Không chỉ về hưu, nghỉ mất sức mà việc chuyển sinh hoạt Đảng chính thức còn thực hiện khi Đảng viên thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài. Trong trường hợp này, Đảng viên có tối đa 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú để làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài Đảng bộ cấp huyện, tỉnh thì cấp ủy huyện, tỉnh có Đảng viên chuyển đi, có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến. Nếu quá thời hạn trên, Đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Lưu ý:

– Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho Đảng viên, cấp ủy nơi Đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức Đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương;

– Trường hợp Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.


– Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Việc chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời diễn ra khi Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

Để tiến hành chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời cần làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ Đảng bộ, chi bộ nơi Đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến Đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

Nếu có từ 3 Đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt Đảng tạm thời để học theo lớp, theo khóa ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị thành viên trực thuộc đơn vị cơ sở, thì Đảng ủy nơi tiếp nhận Đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư của chi bộ đó.

– Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài

Đảng viên ra nước ngoài sinh sống, nếu có đủ 3 Đảng viên chính thức sẽ thành lập chi bộ. Nếu không đủ 3 Đảng viên chính thức có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị.

– Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, Đảng bộ

Khi chi bộ, Đảng bộ bị chuyển giao, thành lập mới, chia tách hay sáp nhập thì cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, Đảng bộ được chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho Đảng viên; cấp ủy cấp trên trực tiếp nơi có chi bộ, Đảng bộ được chuyển đến có trách nhiệm làm thủ tục tiếp nhận tổ chức và sinh hoạt đảng cho Đảng viên.

– Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể

Sau khi giải tán hoặc giải thể một chi bộ, Đảng bộ thì trong thời hạn 30 ngày làm việc cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức Đảng đó thu hồi hồ sơ, con dấu và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên.

 

Hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng thế nào?

Tiêu chí

Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Thời gian thực hiện

60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

Sau khi trở về đơn vị cũ.

Hồ sơ

– Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức;

– Phiếu Đảng viên (khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra khỏi Đảng bộ huyện và tương đương).

– Thẻ Đảng viên.

– Hồ sơ Đảng viên.

– Bản tự kiểm điểm Đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

– Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời.

– Thẻ Đảng viên hoặc quyết định kết nạp Đảng viên (nếu là Đảng viên dự bị).

– Bản tự kiểm điểm Đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi Đảng viên chuyển đi và nơi Đảng viên sinh hoạt Đảng tạm thời khi trở về.

 

Trình tự, thủ tục

– Cấp ủy huyện có Đảng viên chuyển đi làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng nếu đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài Đảng bộ huyện, tỉnh.

Nếu là Đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy làm thủ tục này.

– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt Đảng.

Nếu quá hạn thì phải báo cáo lý do để xem xét, xử lý.

– Hồ sơ của Đảng viên được niêm phong và được mang đi để báo cáo với tổ chức Đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đảng.

– Nếu Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

– Đảng viên phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ Đảng bộ, chi bộ nơi đang sinh hoạt đến Đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

– Tại nơi sinh hoạt Đảng bộ tạm thời, Đảng viên không được tính vào Đảng số, không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử nhưng vẫn đóng Đảng phí tại đây.

 

 

Mẫu chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất hiện nay

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:     – Chi ủy chi bộ ……………………………………

                     – Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:  …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: ……………………………

Số điện thoại liên lạc: …………….……… Email:  ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………

Lý do: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

                                                                       Người làm đơn

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

17/02/2022

17/02/2022

17/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng
– Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng khi về hưu (chuyển sinh hoạt Đảng chính thức)
Không chỉ về hưu, nghỉ mất sức mà việc chuyển sinh hoạt Đảng chính thức còn thực hiện