Hướng dẫn tính tiền bảo hiểm thất nghiệp đơn giản, dễ hiểu

Để biết bảo hiểm thất nghiệp chi trả cho người lao động thế nào, sau đây Vanbanluat sẽ hướng dẫn bạn đọc tính tiền bảo hiểm thất nghiệp một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.

Cách tính tiền trợ cấ

Để biết bảo hiểm thất nghiệp chi trả cho người lao động thế nào, sau đây Vanbanluat sẽ hướng dẫn bạn đọc tính tiền bảo hiểm thất nghiệp một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.

Cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp

Tôi được Công ty đóng bảo hiểm từ tháng 8/2017 với mức lương đóng bảo hiểm 05 triệu đồng. Đến tháng 10/2020 thì tăng lên 6,5 triệu đồng. Nếu hết tháng 01/2021 tôi nghỉ việc và xin hưởng trợ cấp thất nghiệp thì mỗi tháng tôi được nhận bao nhiêu? – Phạm Lâm (Thanh Hóa).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng

=

60%

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, mức bình quân tiền lương 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp liền kề trước khi thất nghiệp của bạn sẽ được tính theo mức lương đóng bảo hiểm từ tháng 08/2020 đế hết tháng 01/2021.

Trong đó, 02 tháng từ tháng 8/2020 đến hết tháng 9/2020 mức lương đóng bảo hiểm là 05 triệu đồng/tháng. 04 tháng từ tháng 10/2020 đến hết tháng 01/2021 mức lương đóng bảo hiểm là 6,5 triệu đồng/tháng.

Áp dụng quy định trên, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bạn được nhận là:

60% x ( 05 triệu/tháng x 02 tháng + 6,5 triệu/tháng x 04 tháng) = 3,6 triệu đồng/tháng

Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng mà bạn nhận được nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3,6 triệu đồng/tháng.


Cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp đơn giản, dễ hiểu (Ảnh minh họa)

 

Tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa của công chức, viên chức

Tôi đang làm công chức nhà nước, đã đi làm và đóng bảo hiểm từ tháng 3/2009. Vì lý do cá nhân nên tôi định xin nghỉ việc ở nhà. Nếu nghỉ thì tôi được bao nhiêu tiền trợ cấp thất nghiệp? Hồng Đăng (hongdan…@gmail.com).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Điều 50 quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định…

Trong đó, năm 2021 dự kiến vẫn tiếp tục áp dụng mức lương cơ sở tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP là 1,49 triệu đồng/tháng. Tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng của bán bộ, công chức bằng 05 x 1,49 = 7,45 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, nếu được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì mỗi tháng bạn sẽ được nhận 60% mức bình quân tiền lương 06 tháng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 7,45 triệu đồng/tháng.

 

Tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động theo hợp đồng lao động

Tôi đi làm từ năm 2014, đến nay đóng bảo hiểm đã được hơn 07 năm. Sang năm 2021, tôi dự kiến sẽ nghỉ việc và xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp tính thế nào? – Quân Phạm (quan92…@gmail.com).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Căn cứ theo Điều 50 Luật Việc làm, tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng

=

60%

x

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Trong đó, mức số tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết là không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Theo đó, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa người lao động có thể nhận được mỗi tháng là:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Vùng I

4,42 triệu đồng/tháng

22,1 triệu đồng/tháng

Vùng II

3,92 triệu đồng/tháng

19,6 triệu đồng/tháng

Vùng III

3,43 triệu đồng/tháng

17,15 triệu đồng/tháng

Vùng IV

3,07 triệu đồng/tháng

15,35 triệu đồng/tháng

 

Cách tính thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Từ tháng 01/2017 đến tháng 7/2019 tôi đóng bảo hiểm với mức lương 4,5 triệu đồng. Sau đó tôi nghỉ việc sang công ty mới và được đóng bảo hiểm với mức lương 5 triệu đồng từ tháng 09/2019 đến nay. Tôi chưa nhận bảo hiểm thất nghiệp lần nào. Nếu hết tháng 02/2021 tôi nghỉ việc và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được thì mỗi tháng tôi được trợ cấp bao nhiêu? Tiền trợ cấp được nhận trong mấy tháng? – Nguyễn Phượng (Hà Nội).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo Điều 50 Luật Việc làm, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trong đó, mức lương đóng bảo hiểm 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (từ tháng 09/2010 đến hết tháng 02/2021) của bạn là 5 triệu đồng/tháng.

Như vậy, số tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng mà bạn có thể nhận được là 60% x 05 triệu đồng/tháng = 03 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, tại Điều 50 cũng quy định:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn được tính từ tháng 01/2017 đến hết tháng 02/2021 là 50 tháng.

Áp dụng quy định trên, đóng đủ bảo hiểm 36 tháng bạn sẽ được nhận 03 tháng trợ cấp thất nghiệp và hưởng thêm 01 tháng cho 14 tháng đóng bảo hiểm còn lại.

Tóm lại, bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng 03 triệu đồng trong vòng 04 tháng.

 

Thời gian hưởng bảo thất nghiệp nhận lần 2 tính từ khi nào?

Trước đây tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần và được bảo lưu 03 tháng đóng bảo hiểm. Sau đó, tôi lại đi làm và đóng bảo hiểm từ tháng 07/2017 đến nay. Xin hỏi, nếu tôi nghỉ tiếp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi được tính thế nào? Nếu đóng bảo hiểm đến hết tháng 03 năm 2021, tôi có thể được nhận trợ cấp thất nghiệp mấy tháng? – Thanh Hương (huongtt…@gmail.com).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Tại Điều 50 Luật Việc làm quy định:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Trong đó, theo Điều 45, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

– Là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi:

–  Tìm được việc làm;

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tòa án tuyên bố mất tích;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, từ tháng 05/2018 đến hết tháng 03/2021, tổng số tháng đóng bảo hiểm của bạn là 45 tháng. Đồng thời, cộng thêm 03 tháng được bảo lưu trước đó, thời gian đóng bảo hiểm để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 02 của bạn là 48 tháng.

Như vậy, bạn sẽ được nhận 03 tháng trợ cấp thất nghiệp cho 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp và hưởng thêm 01 tháng cho 12 tháng đóng bảo hiểm còn lại. Tổng cộng, bạn có thể được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp ở lần hưởng trợ cấp thất nghiệp lần 2.

Trên đây là cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp. Nếu còn vấn đề thắc mắc nào khác, bạn đọc vui lòng để lại câu hỏi tại đây

Xem thêm:

                                                                                                    

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

14/12/2020

14/12/2020

14/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Để biết bảo hiểm thất nghiệp chi trả cho người lao động thế nào, sau đây Vanbanluat sẽ hướng dẫn bạn đọc tính tiền bảo hiểm thất nghiệp một cách đơn giản, dễ hiểu nhất.

Cách tính tiền trợ cấ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top