Hủy hóa đơn giấy còn tồn khi chuyển sang dùng hóa đơn điện tử ra sao?

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78, vấn đề được nhiều người quan tâm đó là hủy hóa đơn giấy còn tồn thế nào? Có bắt buộc phải hủy không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những vướ

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78, vấn đề được nhiều người quan tâm đó là hủy hóa đơn giấy còn tồn thế nào? Có bắt buộc phải hủy không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc này.

Có bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy còn tồn không?

Về vấn đề này, khoản 3 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP nêu rõ:

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

Theo quy định trên, kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng đến.

Theo đó, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải tiêu hủy hóa đơn.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử thì các đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Hủy hóa đơn giấy còn tồn khi chuyển sang dùng hóa đơn điện tử ra sao? (Ảnh minh họa)

Thủ tục tiêu hủy hóa đơn giấy còn tồn thế nào?

Để tiêu hủy hóa đơn giấy còn tồn, các đơn vị thực hiện các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Trong đó, phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).

Bước 3: Lập Biên bản hủy hóa đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 4: Làm Thông báo kết quả hủy hóa đơn

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: Loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

– Thông báo này được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Trên đây là thông tin về Hủy hóa đơn giấy còn tồn. Nếu còn thắc mắc liên quan đến thuế, hóa đơn, bạn đọc có thể vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

17/12/2021

17/12/2021

16/12/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78, vấn đề được nhiều người quan tâm đó là hủy hóa đơn giấy còn tồn thế nào? Có bắt buộc phải hủy không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những vướ