Kế hoạch 09/KH-VKSTC thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

Văn bản đang xem
Kế hoạch 09/KH-VKSTC thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

B

Văn bản đang xem

Kế hoạch 09/KH-VKSTC thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Kế hoạch 09/KH-VKSTC thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020

B