Kế hoạch 2724/KH-UBND TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 2724/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


___________

Số: 2724/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

___________

 

Trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố; để ứng phó kịp thời, có hiệu quả trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19; chung sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh những nơi có nhu cầu, hoạt động hiệu quả và đảm bảo điều kiện an toàn theo tiêu chí của Ủy ban nhân dân Thành phố; qua đó góp phần giữ ổn định tăng trưởng kinh tế, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh khi dịch được kiểm soát, đảm bảo thu ngân sách nhà nước và chi thường xuyên.

b) Duy trì hoạt động hỗ trợ vốn, giảm chi phí cho các doanh nghiệp đang sản xuất để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19.

c) Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người lao động; hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Yêu cầu:

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết với tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người lao động.

b) Các sở, ban, ngành phụ trách các lĩnh vực phải chủ động cập nhật các chính sách hỗ trợ mới và đề xuất triển khai ngay với các hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, người lao động tiếp cận chính sách.

II. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ:

1
.
  Giải pháp hỗ trợ về tín dụng:

a)  Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn Thành phố trong năm 2021 theo Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02 tháng 4 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nghiên cứu kiến nghị Ngân hàng nhà nước triển khai gói tín dụng với mức lãi suất ưu đãi để dự trữ nguyên liệu, vật tư, hàng hóa dành cho các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường và phục hồi sản xuất sau khi dịch được kiểm soát; các doanh nghiệp sản xuất vật tư tiêu hao phục vụ ngành y tế.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tăng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động theo mô hình 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến (hoặc mô hình đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thực hiện, gọi tắt là doanh nghiệp 3T) cao hơn mức hỗ trợ hiện hành về vốn vay ngân hàng và đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ, cho vay.

Phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các tổ chức tín dụng đẩy mạnh thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, chương trình bình ổn giá; nắm bắt thông tin tình hình khó khăn doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ, đặc biệt là các thủ tục về tín dụng, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tiếp cận và cập nhật các chính sách hỗ trợ mới của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương.

b) Giao Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được vay lãi suất 0%, không phải bảo đảm tiền vay, để trả lương ngừng việc cho người lao động phải ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

c) Giao Sở Du lịch lập danh sách và đề xuất triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến về chính sách hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố ngay khi được Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án tham gia Chương trình với thời gian nhanh nhất, có thể rút ngắn so với quy định.

2
.
Giải pháp hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động:

a) Giao Cục Thuế Thành phố:

Chủ động triển khai đến doanh nghiệp chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021; thủ tục thực hiện đơn giản, giải quyết nhanh và kịp thời.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Chính phủ chấp thuận dịch Covid-19 đang diễn ra là tai nạn bất khả kháng để doanh nghiệp được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Chủ động xây dựng phương án hỗ trợ tiền thuê đất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, ngay sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tăng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp 3T cao hơn mức hỗ trợ hiện hành về thuế và đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ.

b) Giao Tổng Công ty Điện lực Thành phố:

Triển khai các chính sách hỗ trợ giảm giá tiền điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phương án giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện.

Tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương về chính sách giảm giá điện sản xuất và miễn tiền điện sinh hoạt của công nhân trong các doanh nghiệp 3T như chính sách đối với các khu cách ly tập trung.

c) Giao Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên:

Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ miễn tiền sử dụng nước sinh hoạt cho các khu cách ly tập trung (không thu phí) trong thời gian từ tháng (kỳ) 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thực hiện chủ trương giảm 10% tiền sử dụng nước sinh hoạt cho tất cả khách hàng sử dụng nước trên địa bàn Thành phố trong thời gian từ tháng (kỳ) 9 đến tháng (kỳ) 11/2021.

Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng nước cho các doanh nghiệp 3T; giãn nợ tiền sử dụng nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

d) Giao Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu phân loại doanh nghiệp theo mức độ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tác động đối với kinh tế – xã hội Thành phố, gồm 3 nhóm doanh nghiệp: phá sản, tạm dừng, đang hoạt động (mô hình 3T); trên cơ sở đó tổ chức rà soát, phân tích tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc từng nhóm, đề xuất chính sách phù hợp.

Tham mưu đề xuất tiêu chí xác định doanh nghiệp cần được ưu tiên tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả nhanh, ngay trong tháng 8, có danh sách thứ tự ưu tiên theo lĩnh vực ngành nghề. Nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phương án trình Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp 3T nếu đủ điều kiện và khả thi.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy chuẩn hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch để doanh nghiệp quay lại hoạt động với lộ trình cụ thể, có thể mở từng bước để kiểm tra tính an toàn, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình; trước mắt thí điểm đối với một số khu công nghiệp, khu chế xuất đã hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 2 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và an toàn sản xuất.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện hướng dẫn xây dựng bộ tiêu chí an toàn và các kịch bản ứng phó tại các doanh nghiệp 3T, bao gồm: địa điểm sản xuất an toàn, quản lý an toàn, lao động an toàn, quy mô sản xuất an toàn, các phương án ứng phó, xử lý tình huống có thể xảy ra trong công tác phòng, chống dịch…; cách thức tổ chức thẩm định, hướng dẫn doanh nghiệp hình thành các đội hình ứng phó nhanh tại doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh.

đ) Giao Sở Giao thông vận tải:

Chủ động theo dõi, phối hợp với Sở Giao thông vận tải các địa phương để tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện lưu thông hàng hóa khi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 giữa các tỉnh, thành phố, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không kiểm soát hàng hóa khi qua các chốt kiểm soát, phân luồng ưu tiên cho các phương tiện đủ điều kiện được lưu thông bình thường, hạn chế ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát của địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các Hiệp hội nghề nghiệp của Thành phố kịp thời cấp phép lưu thông cho các phương tiện vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp 3T.

e) Giao Công an Thành phố chủ trì hướng dẫn và triển khai phương thức nhận diện và kiểm soát đối tượng được phép đi lại, đảm bảo linh hoạt, khoa học, nhưng tuyệt đối không để ùn tắc giao thông.

f) Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện:

Chịu trách nhiệm tổ chức tiêm vaccine cho lao động tại các doanh nghiệp. Vaccine do Nhà nước cung cấp, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đàm phán với đơn vị tiêm chủng tư nhân hoặc công lập do nhà nước điều phối để tổ chức tiêm, đảm bảo nguyên tắc người được tiêm vaccine không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Xây dựng kế hoạch, xác định số lượng người cần tiêm và chủ động phối hợp với Sở Y tế để được phân bổ vaccine.

Phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung tổ chức tiêm vaccine cho lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các doanh nghiệp 3T với lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu thực tế.

g) Giao Sở Y tế:

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan để phấn đấu đảm bảo có đủ vaccine cho Thành phố.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp chủ động đàm phán, mua vaccine từ các nguồn quốc tế cũng như trong nước. Nêu rõ danh sách vaccine được sử dụng và các thủ tục cần thực hiện, tạo điều kiện tối đa để tận dụng nguồn lực của doanh nghiệp trong công tác tiêm vaccine, giảm bớt áp lực về ngân sách, nhân lực cho Thành phố.

Tổng hợp và công bố ngay trên cổng thông tin danh sách người đã tiêm vaccine lên hệ thống thông tin tiêm chủng của Quốc gia.

Xây dựng hướng dẫn quy trình xử lý F0, F1 tại nơi sản xuất, kinh doanh; xác định rõ trách nhiệm của chính quyền, cơ quan y tế địa phương và doanh nghiệp trong việc tổ chức xét nghiệm và truy vết; hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các tình huống có thể xảy ra, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp hoạt động trở lại nhanh nhất.

Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng danh mục các thiết bị, xét nghiệm nhanh có thể sử dụng để cho phép doanh nghiệp tự chủ động tổ chức xét nghiệm nhanh đối với lực lượng lao động (ngẫu nhiên hoặc theo triệu chứng) và cơ chế công nhận kết quả tự xét nghiệm của doanh nghiệp.

h) Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Khẩn trương hoàn thành việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công của lao động trực tiếp sản xuất trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công trên địa bàn Thành phố (theo Thông báo số 919/TB-VP ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố).

i
)
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố và các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trong tháng 8 năm 2021 để kịp thời lắng nghe khó khăn, nắm bắt thông tin, điều chỉnh bổ sung kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

3
.
Giải pháp hỗ trợ mở rộng thị trường:

a) Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan:

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, kênh thương mại trực tuyến do các tổ chức nước ngoài triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, tìm kiếm các thị trường mới thay cho các thị trường truyền thống lâu nay.

Tổ chức gặp gỡ các Hiệp hội, nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhằm chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh chóng ổn định trở lại.

Tổ chức chuỗi sự kiện Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Thành phố và các tỉnh thành trong nước sau khi dịch bệnh được kiểm soát để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nội địa, kết nối chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu, cung cấp các mặt hàng chất lượng cao cho các tỉnh thành và mở rộng thị trường, kênh phân phối nội địa.

Tổ chức triển lãm sản phẩm xuất khẩu tại phòng trưng bày xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm quốc tế gắn với kết nối doanh nghiệp (B2B), kết nối với người tiêu dùng (B2C) của nước sở tại; kết nối với hội doanh nhân Việt kiều tại các nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các mối quan hệ, kịp thời nắm bắt thông tin các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Tổ chức một số hội nghị, hội thảo, diễn đàn xuất khẩu, tọa đàm về thông tin thị trường, ngành hàng và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, chọn lọc sản phẩm.

b) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và các cơ quan có liên quan:

Nghiên cứu, đề xuất thành lập chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nội địa, kết nối chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu, cung cấp các mặt hàng chất lượng cao cho các tỉnh thành và mở rộng thị trường, kênh phân phối nội địa.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí – tự động hóa, sản phẩm ngành chế biến thực phẩm và sản phẩm nhựa, cao su trong năm 2021; giải pháp hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố năm 2021 theo danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; triển khai có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận “Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” sát hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế và điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp; chủ động tham mưu giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị, mở rộng thị trường tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường. Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp năm 2021. Tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; tổ chức các Diễn đàn lĩnh vực chuyên ngành (xuất khẩu, công nghiệp…).

c) Giao Sở Du lịch:

Tổ chức gian hàng và giới thiệu chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngày hội Du lịch 2021; tham gia tháng khuyến mãi tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (ITE HCMC 2021); hoàn thiện và cập nhật website kích cầu du lịch và các ấn phẩm kích cầu du lịch. Tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch thường niên trên địa bàn Thành phố bảo đảm phù hợp với tình hình dịch bệnh, với nguyên tắc an toàn cho khách du lịch.

d) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Xây dựng Định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp và sản phẩm OCOP năm 2021.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương hỗ trợ miễn phí gian hàng cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành khi tham gia hội chợ, triển lãm nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

4
.
Giải pháp hỗ trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực:

a) Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, từng bước nâng cao hiệu quả quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đổi mới quy trình và công nghệ sản xuất; từng bước chuyển khu vực kinh tế dịch vụ đơn thuần sang số hoá như: thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, thúc đẩy phát triển các nền tảng trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Đề xuất xây dựng cơ chế minh bạch về nguồn dữ liệu mở thuộc khu vực công để các doanh nghiệp công nghệ có thể tiếp cận nguồn tài nguyên số để phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Đề xuất thiết lập kênh tiếp nhận, giải đáp thông tin về Covid-19 cho người nước ngoài. Bổ sung nội dung thông tin bằng tiếng Anh trên cổng thông tin Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Giao Sở Du lịch:

Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý điều hành, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nguồn nhân lực du lịch nhằm tái cấu trúc, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong ngành du lịch Thành phố, giữ chân lực lượng này trong điều kiện bị tác động bởi dịch Covid-19.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ nêu trên ngay trong tháng 8 năm 2021, tập trung vào các giải pháp để hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch các quận, huyện phải thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; khẩn trương xử lý ngay những nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền trường hợp cần thiết thì nhanh chóng phối hợp Sở ngành, Quận huyện liên quan để tháo gỡ ngay cho doanh nghiệp, không để chậm trễ. Trường hợp vượt thẩm quyền thì mau chóng báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường phát huy vai trò là cơ quan Thường trực Tổ Công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Tài chính chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Thành phố, nhất là những nhiệm vụ có phát sinh chi phí tổ chức thực hiện, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, các Hội ngành nghề của Thành phố cần phát huy vai trò đầu mối, làm cầu nối hướng dẫn các doanh nghiệp, hội viên liên hệ trực tiếp các cơ quan chức năng hoặc thường xuyên tập hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, chuyển đến các Sở ngành liên quan để được tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng, kịp thời; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sớm phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả cao nhất.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Thường trực Thành ủy;

Thường trực HĐND TP;

BTT UB MTTQ VN TP;

TTUB: CT, các PCT;

Các Sở ban ngành TP;

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện;

HHDN TP; các Hội ngành nghề;

VPUB: CVP, các PCVP;

Phòng KT, VX, ĐT, TH;

Lưu: VT, (KT/VT)

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phong

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 2724/KH-UBND TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 2724/KH-UBND