Khi nào địa phương công bố dịch bệnh động vật?

Khi đáp ứng đủ các điều kiện và có đề nghị công bố dịch, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải công bố dịch bệnh động vật.
Khi nào địa phương công bố dịch bệnh động vật?
Theo

Khi đáp ứng đủ các điều kiện và có đề nghị công bố dịch, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải công bố dịch bệnh động vật.

Khi nào địa phương công bố dịch bệnh động vật?

Theo quy định của Luật Thú y, khi có đủ các điều kiện sau sẽ phải công bố dịch bệnh động vật:

– Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới;

– Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật.

Kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch bệnh động vật trong vòng 24 giờ, người có thẩm quyền phải quyết định công bố dịch bệnh động vật nếu xét thấy đủ điều kiện do pháp luật quy định.

Cơ quan công bố dịch bệnh động vật

Cơ quan có thẩm quyền công bố dịch bệnh động vật trên cạn gồm:

– Chủ tịch UBND cấp huyện: nếu dịch bệnh xảy ra trong phạm vi huyện;

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh: đối với dịch bệnh xảy ra từ hai huyện trở lên trong phạm vi tỉnh;

– Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đối với dịch bệnh xảy ra từ hai tỉnh trở lên.

Đối với dịch bệnh động vật thủy sản, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc công bố dịch bệnh.

Danh mục các bệnh phải công bố dịch

Hiện nay, danh mục các bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Một số bệnh phổ biến có thể kể đến là Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh lợn, Dịch tả lợn…

Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

16/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Khi đáp ứng đủ các điều kiện và có đề nghị công bố dịch, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải công bố dịch bệnh động vật.
Khi nào địa phương công bố dịch bệnh động vật?
Theo