Khi nào được công bố vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật?

Việc cơ quan có thẩm quyền công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật khiến người dân yên tâm khi chăn nuôi, nuôi trồng, sử dụng sản phẩm từ động vật của khu vực đó. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật cũng sẽ được ưu tiên trong

Việc cơ quan có thẩm quyền công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật khiến người dân yên tâm khi chăn nuôi, nuôi trồng, sử dụng sản phẩm từ động vật của khu vực đó. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật cũng sẽ được ưu tiên trong việc lựa chọn cung cấp con giống, động vật và sản phẩm động vật.

Theo quy định của Luật Thú y, vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật là vùng, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống động vật được xác định không xảy ra bệnh truyền nhiễm thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y trong vùng, cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh.

Hiện nay, điều kiện vùng, cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh động vật như sau:

– Thực hiện các biện pháp phòng bệnh động vật như vệ sinh, khử độc, tiêu trùng, phân tích nguy cơ, khống chế dịch bệnh động vật; Tiêm vắc xin, xử lý chất thải, quản lý con giống, thức ăn chăn nuôi…;

– Thực hiện giám sát dịch bệnh động vật;

– Không xảy ra dịch bệnh động vật đăng ký công nhận trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật;

– Hoạt động thú y trong vùng, cơ sở đó bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh động vật.

Xem thêm:

Vùng, cơ sở được công bố an toàn dịch bệnh có quyền lợi gì?

Kiểm dịch động vật/sản phẩm động vật vận chuyển khỏi địa bàn tỉnhhieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

16/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Việc cơ quan có thẩm quyền công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật khiến người dân yên tâm khi chăn nuôi, nuôi trồng, sử dụng sản phẩm từ động vật của khu vực đó. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật cũng sẽ được ưu tiên trong