Khi nào nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương?

Người lao động khi về hưu trước tuổi thông thường sẽ bị trừ mức hưởng lương hưu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng nguyên lương. Vậy, đó là những trường hợp nào?

Người lao động khi về hưu trước tuổi thông thường sẽ bị trừ mức hưởng lương hưu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng nguyên lương. Vậy, đó là những trường hợp nào?

Nghỉ hưu sớm trong trường hợp nào vẫn được hưởng nguyên lương?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ), năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 219 BLLĐ và khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, người lao động được vể hưu ở tuổi thấp hơn, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên thì được hưởng lương nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đủ 55 tuổi 03 tháng đối với lao động nam, đủ 50 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

– Đủ 55 tuổi 03 tháng đối với lao động nam, đủ 50 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của BLLĐ và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (không quy định tuổi).

Theo khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu trong các trường hợp về hưu trước tuổi nêu trên được quy định như sau:

2. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Với trường hợp của độc giả, mẹ bạn năm nay 49 tuổi, làm việc tại công ty vệ sinh môi trường thành phố. Đối chiếu với các quy định trên, mẹ bạn chưa đủ điều kiện về tuổi để được nghỉ hưu sớm hưởng nguyên lương.

Về hưu sớm sớm do tinh giản biên chế có được hưởng nguyên lương?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, chính sách về hưu trước tuổi được quy định như sau:

– Đối tượng tinh giản biên chế có các điều kiện:

+ Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 BLLĐ.

+ Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Những đối tượng trên ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, còn được hưởng các chế độ:

+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 BLLĐ.

+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

– Đối tượng tinh giản biên chế có các điều kiện sau:

+ Có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 BLLĐ.

+ Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Các đối tượng trên ngoài được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

– Đối tượng tinh giản biên chế có các điều kiện:

+ Có tuổi thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 BLLĐ.

+ Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Những đối tượng tinh giản biên chế này được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, bạn đối chiếu với những quy định trên để biết được đồng nghiệp của bạn thuộc trường hợp tinh giản biên chế hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi nào.

Cách tính lương hưu khi về hưu trước tuổi hưởng nguyên lương

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo khoản 2 Điều 56 Luật BHXH, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được quy định:

2. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Từ quy định trên có công thức tính mức hưởng lương hưu, cụ thể:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Năm 2021, tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng được xác định:

+ Lao động nam đóng đủ 19 năm BHXH = 45% (từ năm 2022 trở đi là 20 năm, năm 2020 quy định là 18 năm).

+ Lao động nữ nghỉ hưu đóng đủ 15 năm = 45%.

Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%. Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH.

Như vậy, nếu bạn đủ điều kiện về hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương thì áp dụng công thức tính như trên sẽ tính được mức lương hưu hàng tháng.

Trên đây là các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng nguyên lương. Nếu còn vấn đề thắc mắc khác, bạn đọc vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

21/12/2020

21/12/2020

19/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Người lao động khi về hưu trước tuổi thông thường sẽ bị trừ mức hưởng lương hưu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nghỉ hưu sớm vẫn được hưởng nguyên lương. Vậy, đó là những trường hợp nào?