Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2?

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư thường diễn ra để biểu quyết những vấn đề liên quan đến tòa chung cư đó. Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2?

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên?

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư thường diễn ra để biểu quyết những vấn đề liên quan đến tòa chung cư đó. Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2?

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên?

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 02/2016/TT-BXD, hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi đáp ứng được một trong các điều kiên sau:

– Có tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự

– Có ít hơn 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự do các chủ sở hữu nhà chung cư thống nhất.

Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư thường niên có các nội dung sau đây:

– Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau;

– Quyết định các nội dung khác theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có), gồm:

+ Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;

+ Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 của Luật này và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

+ Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

+ Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư;

– Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý. 

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường?

>> Điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thế nào?

Tham vấn bởi: Luật sư Lê Ngọc Khánh

Công ty TNHH luật TGS – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://tgslaw.vn/

Có thể bạn quan tâm

19/09/2022

19/09/2022

19/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư thường diễn ra để biểu quyết những vấn đề liên quan đến tòa chung cư đó. Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2?

Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên?