Ký hiệu đất ĐM là gì? Mục đích sử dụng loại đất ĐM là gì?

Ký hiệu đất ĐM là loại đất gì? Căn cứ để xác định loại đất là gì? Đất ĐM được sử dụng với mục đích là gì?… Những câu hỏi xoay quanh câu hỏi về loại đất được ký hiệu là ĐM, HieuLuat xin được giải đáp chi tiết trong bài viết

Ký hiệu đất ĐM là loại đất gì? Căn cứ để xác định loại đất là gì? Đất ĐM được sử dụng với mục đích là gì?… Những câu hỏi xoay quanh câu hỏi về loại đất được ký hiệu là ĐM, HieuLuat xin được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vài ngày trước, tôi có được xem giấy chứng nhận thì thấy đất được ký hiệu là ĐM. Tôi không rõ đây là ký hiệu của loại đất nông nghiệp nào thưa Luật sư? Mục đích sử dụng của đất có ký hiệu ĐM là gì? Căn cứ để xác định các loại đất được pháp luật quy định ra sao? Rất mong Luật sư giải thích rõ.

Chào bạn, xoay quanh vấn đề ký hiệu đất ĐM và căn cứ xác định loại đất mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Ký hiệu đất ĐM là của loại đất gì? 

– Ký hiệu ĐM được xuất hiện tại Quyết định 499QĐ/ĐC của tổng cục địa chính ban hành mẫu sổ địa chính, sổ mục kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai. Quyết định 499QĐ/ĐC được ban hành để hướng dẫn chi tiết nội dung được quy định tại Luật Đất đai 1993, hiện tại văn bản này đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

Theo đó, ĐM là ký hiệu của đất chuyên mầu và cây công nghiệp hàng năm (là loại đất thuộc loại đất trồng cây hàng năm khác).

– Đất ĐM là loại đất với mục đích trồng cây công nghiệp hàng năm như đay, cói, dâu tằm, bông, thuốc lá, đậu tương, mía, lạc,…Đây là những loại cây được trồng và thu hoạch trong vòng 1 năm, không thể tái sử dụng trong năm tiếp theo. Nếu muốn sử dụng tiếp thì phải trồng mới.

– Đất có ký hiệu ĐM chỉ được sử dụng với một mục đích duy nhất là trồng cây công nghiệp hàng năm hay chính là đất chuyên trồng cây màu mà không được phép trồng những loại cây khác.

– Hiện nay, đất trồng cây hàng năm khác được ký hiệu là BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác) và NHK (đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác) (quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT).

Kết luận: ĐM là ký hiệu của loại đất chuyên mầu và cây công nghiệp hàng năm (là loại đất thuộc loại đất trồng cây hàng năm khác) được ban hành tại Quyết định 499QĐ/ĐC của Tổng cục Địa chính (văn bản này hiện đã hết hiệu lực thi hành). ĐM là ký hiệu của loại đất được sử dụng với mục đích trồng cây hàng năm (cây công nghiệp hàng năm/cây màu).

 

Có các căn cứ nào để xác định loại đất?

Điều 11 Luật Đất đai 2013, khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, căn cứ để xác định loại đất như sau:

Một là, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mục đích sử dụng đất được ghi trên các giấy chứng nhận này chính là loại đất được Nhà nước công nhận;

Hai là, theo giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013 nếu người sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật. Ví dụ các giấy tờ này có thể là giấy tờ thanh lý hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở…;

Ba là, loại đất được xác định theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp người sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận theo quy định;

Bốn là, nếu việc sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại 3 trường hợp nêu trên thì loại đất được xác định như sau:

– Xác định theo hiện trạng đang sử dụng nếu người sử dụng đất đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép;

– Căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất nếu người sử dụng đất đang sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép;

Năm là, việc xác định loại đất được dựa trên quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và dự án đầu tư nếu người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Sáu là, nếu thửa đất được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau:

– Xác định loại đất cho từng thửa đất nếu thửa đất có thể xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích và có thể tách riêng các thửa đất;

– Nếu thửa đất ban đầu không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

Riêng trường hợp đặc biệt áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích hỗn hợp mà có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng/cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.

Như vậy, đây là 6 cách để xác định loại đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ vào các cách thức xác định từng loại đất nêu trên, bạn có thể đối chiếu với trường hợp của mình để có đáp án phù hợp.

Trên đây là giải đáp về Ký hiệu đất ĐM, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm là gì?

>> Ký hiệu đất nông nghiệp khác cụ thể như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

02/09/2022

01/09/2022

01/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Ký hiệu đất ĐM là loại đất gì? Căn cứ để xác định loại đất là gì? Đất ĐM được sử dụng với mục đích là gì?… Những câu hỏi xoay quanh câu hỏi về loại đất được ký hiệu là ĐM, HieuLuat xin được giải đáp chi tiết trong bài viết