Lệnh 08/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh

Ngày 22/8/2022, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh 08/2022/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Ngày 22/8/2022, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh 08/2022/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

CHỦ TỊCH NƯỚC

____________

Số: 08/2022/L-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2022

 

 

LỆNH

Về việc công bố Pháp lệnh

_________

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 

NAY CÔNG BỐ:

 

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Đã được Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội – khóa XV, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 thông qua ngày 18 tháng 8 năm 2022./.

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đã ký: Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản đang xem

Lệnh 08/2022/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Ngày 22/8/2022, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh 08/2022/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.