Lệnh 09/2019/L-CTN công bố Luật Thư viện của Chủ tịch nước

CHỦ TỊCH NƯỚC

————-

Số: 09/2019/L-CTN

        &nbsp

CHỦ TỊCH NƯỚC

————-

Số: 09/2019/L-CTN

                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

 

LỆNH

Về việc công bố Luật

————

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 

NAY CÔNG BỐ

 

Luật Thư viện

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2019./.

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đã :


Nguyễn Phú Trọng

Văn bản đang xem

Lệnh 09/2019/L-CTN công bố Luật Thư viện của Chủ tịch nước

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

CHỦ TỊCH NƯỚC

————-

Số: 09/2019/L-CTN

        &nbsp