Loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyển đổi?

Nếu chuyển đổi được đất nông nghiệp lên thổ cư, giá trị đất sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì thế, nhiều người quan tâm, loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyển đổi?

Loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyể

Nếu chuyển đổi được đất nông nghiệp lên thổ cư, giá trị đất sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì thế, nhiều người quan tâm, loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyển đổi?

Loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyển đổi?

Hiện nay, pháp luật về đất đai không hề có quy định loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyển đổi lên đất thổ cư hay danh sách các loại đất dễ chuyển đổi sang đất thổ cư. Pháp luật chỉ quy định chung chung rằng, có 02 căn cứ để cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gồm:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

– Lọại đất khó được phép chuyển sang đất thổ cư vì đã được Nhà nước quy hoạch sử dụng  theo mục đích đã định trước và còn bởi đây không phải đất của hộ gia đình, cá nhân mà được Nhà nước sử dụng vào các mục đích theo quy hoạch, gồm:

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan(TSC)

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa (DVH)

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (DGD)

+ Đất khu công nghiệp (SKK)

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS)

+ Đất có di tích lịch sử – văn hóa (DDT)

+ Đất cụm công nghiệp (SKN)

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC)

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội (DXH)

+ Đất quốc phòng (CQP)

+ Đất khu chế xuất (SKT)

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông (DBV)

+ Đất sinh hoạt cộng đồng (DSH)

+ Đất danh lam thắng cảnh (DDL)

+ Đất chợ (DCH)

+ Đất cơ sở tôn giáo (TON)

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng (NTD)

– Loại đất khó được phép chuyển sang đất thổ cư vì Nhà nước có chính sách bảo vệ gồm:

+ Đất rừng phòng hộ: Đây là loại đất chủ yếu được sử dụng để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; được phân theo mức độ xung yếu nên Nhà nước có chính sách bảo vệ nghiêm ngặt.

+ Đất rừng đặc dụng: Đây là loại đất được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng nên cũng là loại đất được Nhà nước có chính sách bảo vệ.

Cách kiểm tra đất có lên thổ cư được không?

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép khu vực có thửa đất được chuyển mục đích sử dụng.

– Nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất là chính đáng, hợp pháp (đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất).

Để kiểm tra thông tin này, bạn thực hiện thông qua những cách sau:

– Kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến quy hoạch sử dụng đất đó.

– Kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

– Kiểm tra quy hoạch sử dụng đất thông qua cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

– Kiểm tra quy hoạch sử dụng đất bằng cách gửi yêu cầu đến Văn phòng đăng ký đất đai. 

Có thể bạn quan tâm

06/09/2022

06/09/2022

06/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nếu chuyển đổi được đất nông nghiệp lên thổ cư, giá trị đất sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì thế, nhiều người quan tâm, loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyển đổi?

Loại đất nông nghiệp nào không được phép chuyể