LUẤT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI MỚI NHẤT

Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại. với chuyên mục chính sách mới trên kênh. YouTube Thư Viện Pháp Luật đất đai luôn. là vấn đề mà nhiều người quan tâm và. trong video này thư viện pháp luật sẽ. điểm qua một số chính sách mới về đất. đai vừa có hiệ

Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại. với chuyên mục chính sách mới trên kênh. YouTube Thư Viện Pháp Luật đất đai luôn. là vấn đề mà nhiều người quan tâm và. trong video này thư viện pháp luật sẽ. điểm qua một số chính sách mới về đất. đai vừa có hiệu lực và mới được ban hành. xác trình luật đất đai lên Quốc hội tại. cung điện số 805 ngày 11 tháng 9 năm. 2022 thủ tướng Yêu cầu hoàn thiện các dự. án luật Trịnh Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. quốc hội khóa 15 trong đó có dự án luật. đất đai đây là dự án luật quan trọng tác. động sâu rộng với nhiều Nội dung quan. trọng như bỏ khung giá đất quy định mới. về bảng giá đất và hàng loạt các vấn đề. nổi bật khác dự thảo luật đất đai sửa. đổi hiện nay đã được công bố lấy ý kiến. quý vị và các bạn có thể xem thêm dự. thảo luật và các bài viết được gắn ở. phần mô tả. tiếp theo là chính sách liên quan đến.

Giá đất được trừ để tính thuế giá trị. gia tăng theo Nghị định 49 năm 2022 thì. có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính. thuế giá trị gia tăng từ ngày 12 tháng 9. bao gồm 1 trường hợp được nhà nước giao. đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà. để bán giá đất đường trừ để tính thuế. giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng. đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy. định về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi. thường giải phóng mặt bằng Nếu có 2. trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì. giá đất được trừ để tính thuế giá trị. gia tăng là giá đất chúng đấu giá 3. trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ. tầng xây dựng nhà để bán giá đất đường. trơn để tính thuế giá trị gia tăng là. tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà. nước theo quy định pháp luật về thu tiền. thuê đất thuê mặt nước và tiền bồi. thường giải phóng mặt bằng Nếu có thì.

Bồi thường giải phóng mặt bằng quy định. tại trường hợp 1 và 3 vừa nêu là số tiền. bồi thường giải phóng mặt bằng theo. phương án được cơ quan nhà nước có chính. quyền phê duyệt được trừ vào tiền sử. dụng đất tiền thuê đất phải nộp theo quy. định của pháp luật về thu tiền sử dụng. đất thu tiền thuê đất thuê mặt nước 4. trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển. nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức. cá nhân thì giá đất được trừ để tính. thuế giá trị gia tăng là giá đất tại. thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử. dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ. tầng cơ sở kinh doanh được kê khai khấu. trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ. sở hạ tầng Nếu có trường hợp khung xác. định được giá đất tại thời điểm nhận. chuyển nhượng thì giá đất được trừ để. tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do. Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực.

Thuộc Trung ương quy định tại thời điểm. ký hợp đồng nhận chuyển nhượng trường. hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng. bất động sản của các tổ chức cá nhân đã. xác định giá đất bao gồm cả giá trị cơ. sở hạ tầng theo quy định tại điểm a. khoản 3 điều 4 nghị định 209 năm 2013 đã. được sửa đổi bổ sung tài khoản 3 điều 3. Nghị định 12 năm 2015 thì giá đất được. trừ để đóng thuế giá trị gia tăng là giá. đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng. không bao gồm cơ sở hạ tầng trường hợp. không tách được giá trị cơ sở hạ tầng. tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá. đất đường trừ để tính thuế giá trị gia. tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương quy định. tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển. nhượng năm trường hợp cơ sở kinh doanh. những góp vốn bằng quyền sử dụng đất của. tổ chức cá nhân thì giá đất được trừ để.

Tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi. trong hợp đồng có 4 trường hợp giá. chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn. giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ. trái đất theo giá chuyển nhượng 6 trường. hợp cơ sở kinh doanh bất động sản thực. hiện theo hình thức xây dựng chuyển giao. BT thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng. đất thì giá đất được trừ để tính thuế. giá trị gia tăng là giá tại thời điểm ký. hợp đồng BT theo quy định của pháp luật. Nếu tại thời điểm ký hợp đồng BT chưa. xác định được giá trị thì giá đất đường. trừ là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương quyết. định để thanh toán phát triển trường hợp. xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng xây. dựng nhà để bán chuyển nhượng hoặc cho. thuê chế tính thuế giá trị gia tăng là. số tiền thu được theo tiến độ thực hiện. dự án hoặc tiến độ thu tiền đi trong hợp.

Đồng trừ giá đất đường trừ tương ứng với. tỷ lệ phần trăm số tiền thu được trên. tổng giá trị hợp đồng cho phép chuyển. đổi tối đa 300.000 ha đất lúa nội dung. này được đề cập tại Nghị quyết 115 năm. 2022 của chính phủ Triển khai chương. trình hành động thực hiện nghị quyết 39. năm 2021 của Quốc hội khóa 15 về quy. hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021. 2030 tầm nhìn đến 2050 cụ thể là cho. phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây. trồng vật nuôi trong phạm vi tối đa. 300.000 hecta đất trồng lúa lưu ý là. việc chuyển đổi này nhưng không làm thay. đổi tính chất điều kiện sử dụng đất. trồng lúa để có thể chuyển đổi trở lại. trồng lúa khi cần thiết thứ tư sẽ có dữ. liệu quy hoạch cập nhật biến động đến. từng thửa đất cũng theo nghị quyết 115. chính phủ Đạt mục tiêu để chuyển đổi số. phấn đấu đến năm 2025 hoàn thiện kết nối.

https://www.youtube.com/watch?v=KRXDGn2TeoE

https://youtu.be/KRXDGn2TeoEChào mừng quý vị và các bạn đã trở lại. với chuyên mục chính sách mới trên kênh. YouTube Thư Viện Pháp Luật đất đai luôn. là vấn đề mà nhiều người quan tâm và. trong video này thư viện pháp luật sẽ. điểm qua một số chính sách mới về đất. đai vừa có hiệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top