Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 của Quốc hội, số 05/2017/QH14

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong Luật Quản lý Ngoại thương, số 05/2017/QH14 được Quốc hội thông qua 12/06/2017.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá được áp

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong Luật Quản lý Ngoại thương, số 05/2017/QH14 được Quốc hội thông qua 12/06/2017.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau: Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bị bán phá giá với biên độ bán phá giá được xác định cụ thể; Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước; Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bị bán phá giá với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước. 

Luật cũng quy định không áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu có biên độ bán phá giá không vượt quá 2% giá xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước có khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước đáp ứng điều kiện trên không vượt quá 7% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam thì các nước này được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Cũng theo Luật này, sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo đề nghị của một hoặc nhiều bên liên quan.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 

 

 

Văn bản đang xem

Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 của Quốc hội, số 05/2017/QH14

File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong Luật Quản lý Ngoại thương, số 05/2017/QH14 được Quốc hội thông qua 12/06/2017.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá được áp