Lương cơ sở là gì? Khác với lương cơ bản thế nào?

Thông tin về mức lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu đang được người dân quan tâm rất nhiều. Vậy lương lương cơ sở là gì? Khác gì so với lương cơ bản?

1. Lương cơ sở là gì?
H

Thông tin về mức lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu đang được người dân quan tâm rất nhiều. Vậy lương lương cơ sở là gì? Khác gì so với lương cơ bản?

1. Lương cơ sở là gì?

Hiện nay, lương cơ sở được quy định rõ tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2019 của Chính phủ:

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Cũng theo Nghị định 38/2019 từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng và hiện mức lương cơ sở này vẫn đang được áp dụng dự kiến đến hết 06/2023.

2. Lương cơ bản và lương cơ sở khác nhau thế nào?

Tiêu chí

Lương cơ sở

Lương cơ bản

Định nghĩa

– Được quy định rõ tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2019 

– Được xác định bằng con số cụ thể

– Không được quy định trong bất cứ văn bản nào

– Là cách gọi của mức lương thấp nhất thông qua thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng.

Đối tượng áp dụng

– Công nhân viên chức, cán bộ Nhà nước, người lao động, người hưởng chế độ thuộc khu vực Nhà nước

– Không được áp dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước.

Mức lương cơ bản được áp dụng cho cả khu vực trong và ngoài Nhà nước

Cách tính

Mức lương cơ sở đã được quy định rõ bằng con số cụ thể trong các văn bản pháp luật nên mang tính cố định.

Để xác định lương cơ bản phải dựa vào nhiều yếu tố.

– Cách tính lương cơ bản cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc khu vực Nhà nước: Lương cơ bản = Lương cơ sở x hệ số lương. 

– Cách tính lương cơ bản cho các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước: 

Đối với những lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu vực Nhà nước, mức lương cơ bản được xác định dựa trên mức lương tối thiểu vùng. 

Doanh nghiệp thuộc vùng nào sẽ tính lương cơ bản dựa vào lương tối thiểu vùng của khu vực đó. Mức lương cơ bản không được nhỏ hơn lương tối thiểu vùng. 

3. Mức lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu?

Có thể thấy, mức lương cơ sở thường được điều chỉnh tăng vào ngày 01/7 hàng năm. Từ đó, lương, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo, cụ thể:

– Từ ngày 01/7/2018: Mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP);

– Từ ngày 01/7/2019: Mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14 ).

– Từ ngày 01/7/2020, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14, Quốc hội cũng đã dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương cũng bị hoãn.

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV, Chính phủ đã trình Quốc hội tăng lương cơ sở cán bộ công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng và thời gian áp dụng là từ 01/7/2023. Tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng cần cân đối nguồn đểbảo đảm điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng ngay từ ngày 01/01/2023.

Phương án tăng lương dự kiến sẽ được chốt vào chiều 10/11/2022 tới đây khi Quốc hội ấn nút thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.


Trên đây là thông tin giải đáp cho lương cơ sở là gì?, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

07/11/2022

07/11/2022

07/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thông tin về mức lương cơ sở năm 2023 là bao nhiêu đang được người dân quan tâm rất nhiều. Vậy lương lương cơ sở là gì? Khác gì so với lương cơ bản?

1. Lương cơ sở là gì?
H