Lương cơ sở tăng sẽ ảnh hưởng đến những đối tượng nào?

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, từ 1/7/2019 lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, từ 1/7/2019 lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Lương cơ sở tăng sẽ ảnh hưởng đến những đối tượng nào?

Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện nhiều chế độ khác; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Vì thế, hiện nay có 9 đối tượng mà mức lương của họ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lương cơ sở, bao gồm:

– Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện;

– Cán bộ, công chức cấp xã;

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Xem thêm:

Phân biệt lương cơ sở và lương tối thiểu vùnghieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

10/04/2019

09/04/2019

08/04/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, từ 1/7/2019 lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng