Lương của nhân viên phục vụ trong cơ quan nhà nước

Lương của nhân viên phục vụ trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hiện nay được áp dụng theo Bảng số 4

Lương của nhân viên phục vụ trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hiện nay được áp dụng theo Bảng số 4 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Mức lương được tính bằng Hệ số lương từng bậc nhân với mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở là 1,49 triệu.

Nhóm ngạch nhân viên

Bậc 1 (Hệ số lương)

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

– Lái xe cơ quan

– Kỹ thuật viên đánh máy

2.05


2.23


2.41


2.59


2.77


2.95


3.13


3.31


3.49


3.67


3.85


4.03


Mức lương thực hiện từ 1/7/2019

3.054.500

3.322.700

3.590.900

3.859.100

4.127.300

4.395.500

4.663.700

4.931.900

5.200.100

5.468.300

5.736.500

6.004.700

Nhân viên kỹ thuật

1.65


1.83


2.01


2.19


2.37


2.55


2.73


2.91


3.09


3.27


3.45


3.63


Mức lương thực hiện 01/10/2004

2.458.500

2.726.700

2.994.900

3.263.100

3.531.300

3.799.500

4.067.700

4.335.900

4.604.100

4.872.300

5.140.500

5.408.700

-Nhân viên đánh máy

-Nhân viên bảo vệ

1.50


1.68


1.86


2.04


2.22


2.40


2.58


2.76


2.94


3.12


3.30


3.48


Mức lương thực hiện từ 1/7/2019

2.235.000

2.503.200

2.771.400

3.039.600

3.307.800

3.576.000

3.844.200

4.112.400

4.380.600

4.648.800

4.917.000

5.185.200

Nhân viên văn thư

1.35


1.53


1.71


1.89


2.07


2.25


2.43


2.61


2.79


2.97


3.15


3.33


Mức lương thực hiện từ 1/7/2019

2.011.500

2.279.700

2.547.900

2.816.100

3.084.300

3.352.500

3.620.700

3.888.900

4.157.100

4.425.300

4.693.500

4.961.700

Nhân viên phục vụ

1.00


1.18


1.36


1.54


1.72


1.90


2.08


2.26


2.44


2.62


2.80


2.98


Mức lương thực hiện từ 1/7/2019

1.490.000

1.758.200

2.026.400

2.294.600

2.562.800

2.831.000

3.099.200

3.367.400

3.635.600

3.903.800

4.172.000

4.440.200


Xem thêm:

Cách tính lương công chức cấp xã năm 2019

Bảng lương công chức trong các cơ quan Nhà nước từ 1/7/2019

hieuluat.vn

Có thể bạn quan tâm

14/03/2019

13/03/2019

13/03/2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Lương của nhân viên phục vụ trong cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước hiện nay được áp dụng theo Bảng số 4