Mất sổ đỏ phải làm sao? Được cấp lại sổ mới không?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, nếu người được cấp sổ đỏ mà làm mất sổ đỏ thì có được cấp lại không? Nếu được cấp lại thì thủ tục cấp lại như thế nào?
Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản lớn, quan trọng nên thường

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, nếu người được cấp sổ đỏ mà làm mất sổ đỏ thì có được cấp lại không? Nếu được cấp lại thì thủ tục cấp lại như thế nào?

Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản lớn, quan trọng nên thường được bảo quản kĩ. Tuy nhiên, Giấy này vẫn có thể bị mất, bị cháy hoặc bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Vậy nếu mất sổ đỏ phải làm sao? Mất sổ đỏ có bị mất đất không?

1. Mất sổ đỏ có bị mất đất không?

Nhiều người tỏ ra lo lắng khi sổ đỏ bị mất. Họ cho rằng kẻ trộm có thể đem sổ này đi cầm cố, thế chấp hoặc đem đi bán. Tuy nhiên, đây là lo lắng không có căn cứ pháp lý bởi Điều 195 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu như sau:

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

Như vậy, nếu kẻ trộm đem sổ đỏ này đi cầm cố, thế chấp hay mua bán nhà đều không có giá trị pháp lý. Vì vậy, trường hợp bị mất sổ đỏ, người bị mất phải thật bình tĩnh, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được cấp lại.

 

2. Mất sổ đỏ phải làm sao? Làm lại được không?

Mất sổ đỏ phải làm sao? Có được cấp lại không? Nếu được cấp lại thì thủ tục thế nào?… Đây là những câu hỏi thường gặp, đặc biệt là những người đã được cấp sổ đỏ mà làm mất.

Để trả lời cho câu hỏi mất sổ đỏ phải làm sao, Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định, trong trường hợp mất sổ đỏ, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất được cấp sổ đỏ có quyền xin cấp lại sổ đỏ

Việc cấp lại sổ đỏ  bị mất được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ, chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, gồm:

Đơn đề nghị cấp lại sổ đỏ, mẫu sử dụng là 10/ĐK được chủ sử dụng đất điền đầy đủ thông tin;

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo về việc mất sổ đỏ trong thời hạn 15 ngày của gia đình bạn;

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn nếu việc mất sổ đỏ là do có thiên tai, hỏa hoạn;

Ngoài ra, bạn còn cần chuẩn bị giấy tờ nhân thân của mình, giấy tờ chứng minh nơi ở hợp pháp;

Văn bản ủy quyền (nếu có);

Kết luận: Mất sổ đỏ phải làm sao là câu hỏi được giải đáp theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo đó, người sử dụng đất được quyền xin cấp lại sổ đỏ nếu như bị mất. Nói cách khác, khi bị mất sổ đỏ, người sử dụng được quyền làm lại theo trình tự, thủ tục luật định.

 

Theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở phải thực hiện các bước sau đây:

Chuẩn bị hồ sơ như chúng tôi đã trình bày ở trên;

Hồ sơ này được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Sau 30 ngày từ ngày niêm yết thông tin mất, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, khi đã trả lời được câu hỏi mất sổ đỏ phải làm sao, người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ theo các bước chúng tôi đã nêu trên.

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi muốn hỏi, việc cấp lại sổ đỏ khi bị mất được thực hiện tại cơ quan nào?

Trường hợp làm lại sổ đỏ do bị mất thì có phải đóng nộp các khoản thuế phí gì không Luật sư?

3. Mất sổ đỏ xin cấp lại ở đâu?

Ngoài vấn đề mất sổ đỏ phải làm sao, thủ tục cấp lại thế nào thì thẩm quyền cấp lại sổ đỏ cũng là vấn đề pháp lý mà người thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ đặc biệt quan tâm.

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ được quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo quy định này, thẩm quyền cấp lại sổ đỏ được phân định dựa trên căn cứ địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai (bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hay chưa).

Cụ thể như sau:

Đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì thẩm quyền cấp lại sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường;

Đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì thẩm quyền cấp lại sổ đỏ được phân chia như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, hoặc tổ chức/cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm và thẩm quyền cấp lại sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam;

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ bị mất cho hộ gia đình, cá nhân có thể là Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai).

4. Làm lại sổ đỏ bị mất có phải đóng thuế không?

Mất sổ đỏ phải làm sao, mất sổ đỏ làm lại được không, thủ tục thế nào, cơ quan nào có quyền cấp lại sổ đỏ, phải đóng thuế khi cấp lại sổ đỏ hay không? Đây là một số những vấn đề pháp lý thông thường xoay quanh việc cấp lại sổ đỏ.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, việc cấp lại sổ đỏ sẽ phải chịu những khoản chi phí sau đây:

Một là, chi phí đo đạc đất đai

Nếu việc cấp lại sổ đỏ được thực hiện cùng với việc đo đạc, cập nhật, chỉnh lý thông tin trong hồ sơ địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy thì phát sinh chi phí này.

Chi phí đo đạc địa chính này được thu theo quy định của từng tỉnh, thành phố nơi có đất.

Hai là, lệ phí cấp giấy chứng nhận

Đây là khoản chi phí mà người sử dụng đất có yêu cầu cấp lại sổ đỏ có nghĩa vụ đóng nộp theo quy định của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất (Thông tư 85/2019/TT-BTC).

Ba là, phí thẩm định hồ sơ cấp lại sổ đỏ

Cũng giống với khoản lệ phí cấp sổ đỏ, phí thẩm định hồ sơ cũng là khoản chi phí mà người sử dụng đất, người có yêu cầu cấp lại sổ đỏ phải đóng nộp cho Nhà nước theo quy định của từng tỉnh, thành phố nơi có đất (Thông tư 85/2019/TT-BTC).

Bốn là, chi phí thù lao ủy quyền

Nếu bạn không tự mình thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ mà nhờ người khác thực hiện và việc ủy quyền này là có thù lao thì bạn còn phải trả chi phí ủy quyền này.

Từ các căn cứ trên, suy ra, khi thực hiện cấp lại sổ đỏ, người sử dụng đất không phải đóng nộp các khoản thuế mà chỉ phải đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

Các khoản thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất có nghĩa vụ kê khai, đóng nộp theo quy định pháp luật, tức theo kỳ tính thuế, thường là hàng năm.

Kết luận: Khi cấp lại sổ đỏ do bị mất, người sử dụng đất không cần phải đóng nộp các loại thuế như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,… mà phải đóng nộp các khoản phí, lệ phí như chúng tôi đã nêu trên.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về mất sổ đỏ phải làm sao, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

15/11/2022

15/11/2022

15/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, nếu người được cấp sổ đỏ mà làm mất sổ đỏ thì có được cấp lại không? Nếu được cấp lại thì thủ tục cấp lại như thế nào?
Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản lớn, quan trọng nên thường