[Mới] Thay đổi về mức tiền thưởng trong Đảng năm 2023

Tiền thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên phụ thuộc vào lương cơ sở. Từ tháng 07/2023 lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Điều này ảnh hưởng đến mức tiền thưởng Đảng viên như thế nào?

Công thức t

Tiền thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên phụ thuộc vào lương cơ sở. Từ tháng 07/2023 lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Điều này ảnh hưởng đến mức tiền thưởng Đảng viên như thế nào?

Công thức tính mức tiền thưởng trong Đảng

Tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW có quy định công thức tính mức tiền thưởng trong Đảng như sau:

Tiền thưởng = Hệ số x lương cơ sở

Trong đó:

– Hệ số: quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56.

Tùy thuộc vào hình thức khen thưởng, đối tượng khen thưởng sẽ có hệ số khác nhau.

– Mức lương cơ sở: 1,49 triệu đồng/tháng (áp dụng đến 30/6/2023)

                                    1,8 triệu đồng/tháng (áp dụng từ 01/7/2023)

Bên cạnh đó, Đảng viên và cơ sở Đảng khi khen thưởng được kèm theo Huy hiệu Đảng.

2. Quy định mức khen thưởng với tổ chức Đảng

Tiêu chí

Hệ số

Mức thưởng trước 01/7/2023

Mức thưởng sau 01/7/2023

Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm được Đảng ủy cơ sở tặng giấy khen cùng tiền thưởng kèm theo

0,6

894,000

1,080,000

Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền được ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cùng tiền thưởng kèm theo

1,5

2,235,000

2,700,000

Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền được ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cùng tiền thưởng kèm theo

2

2,980000

3,600,000

Tiêu chí

Hệ số

Mức thưởng trước 01/7/2023

Mức thưởng sau 01/7/2023

Tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm được ban thường vụ huyện ủy tặng giấy khen, tiền thưởng kèm theo

2

2,980000

3,600,000

Tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền được ban thường vụ huyện ủy tặng bằng khen cùng tiền thưởng kèm theo

5,0

7,450,000

9,000,000

Tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền được ban thường vụ huyện ủy  tặng cờ cùng tiền thưởng kèm theo

8

11,920,000

3,600,000

Tiêu chí

Hệ số

Mức thưởng trước 01/7/2023

Mức thưởng sau 01/7/2023

– Đảng bộ huyện và tương đương có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng được Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh tặng bằng khen tiền thưởng kèm theo

10

14,900,000

18,000,000

– Đảng bộ huyện và tương đương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng được Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh tặng cờ cùng tiền thưởng kèm theo

15

22,350,000

27,000,000

Riêng với hình thức khen thưởng không theo định kỳ do có thành tích xuất sắc, đột xuất bằng với mức tiền thưởng theo định kỳ như trên.

3. Mức khen thưởng trong Đảng đối với Đảng viên

Tiêu chí

Hệ số

Mức thưởng trước 01/7/2023

Mức thưởng sau 01/7/2023

Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm được tổ chức cơ sở Đảng  tặng giấy khen tiền thưởng kèm theo

0,3

447,000

600,000

Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen cùng tiền thưởng kèm theo

1

1,490,000

1,800,000

– Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen cùng tiền thưởng kèm theo

1,5

2,235,000

2,700,000

Đảng viên được khen thưởng do có thành tích xuất sắc, đột xuất được hưởng mức tiền thưởng nêu trên.

4. Mức tiền thưởng kèm theo kỷ niệm chương và huy hiệu Đảng

Tiêu chí

Hệ số

Mức thưởng trước 01/7/2023

Mức thưởng sau 01/7/2023

Cá nhân được tặng kỷ niệm chương của ngành do các cơ quan Trung ương tặng giấy chứng nhận, tiền thưởng kèm theo

0,6

894,000

1,080,000

Huy hiệu Đảng

Hệ số

Mức tiền thưởng

trước 01/7/2023

Mức tiền sau

trước 01/7/2023

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5

2,235,000

2,700,000

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0

2,980,000

3,600,000

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0

4,470,000

5,400,000

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5

5,215,000

6,300,000

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0

7,450,000

9,000,000

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0

8,94,000

10,800,000

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0

11,920,000

14,400,000

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0

14,900,000

18,000,000

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0

22,350,000

27,000,000

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Có thể bạn quan tâm

16/11/2022

15/11/2022

15/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Tiền thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên phụ thuộc vào lương cơ sở. Từ tháng 07/2023 lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Điều này ảnh hưởng đến mức tiền thưởng Đảng viên như thế nào?

Công thức t

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top