Mới: Thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

1. Thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai t

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

1. Thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Cụ thể tại điểm khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP bổ sung thêm một trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế sau:

e. Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau:

Bên cạnh đó, Nghị định 91 còn có có những quy định liên quan tháo gỡ những vướng mắc về thuế cho doanh nghiệp như dưới đây:

2. Phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng

Đây là trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022. Cụ thể, tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử gồm: 

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hằng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau và bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

3. Doanh nghiệp được tạm nộp thuế thu nhập 04 quý không thấp hơn 80% quyết toán năm

Theo đó, quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp thuế TNDN như sau:

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. 

Trước đó, tại Nghị định 126/2020 thì tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trên đây là thông tin về Nghị định 91/2022/NĐ-CP: thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Có thể bạn quan tâm

27/10/2022

25/10/2022

19/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

1. Thêm trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai t