Một số mẫu biên bản rà soát thường dùng

Mẫu biên bản rà soát thường được dùng trong các trường hợp như rà soát hộ nghèo, rà soát chương trình giáo dục, rà soát cơ sở vật chất…

Biên bản rà soát là gì?
Theo từ điển tiếng Việt

Mẫu biên bản rà soát thường được dùng trong các trường hợp như rà soát hộ nghèo, rà soát chương trình giáo dục, rà soát cơ sở vật chất…

Biên bản rà soát là gì?

Theo từ điển tiếng Việt, rà soát là xem xét lại toàn bộ một cách kĩ lưỡng. Việc xem xét này dựa trên những cơ sở nhất định và nhằm tạo tiền đề cho việc lên kế hoạch kiện toàn, hoàn chỉnh….

Hiện nay, có nhiều việc cần lên kế hoạch rà soát như rà soát cơ sở vật chất, rà soát chương trình giáo dục, rà soát quy hoạch cán bộ, rà soát đánh giá thủ tục hành chính…

Biên bản rà soát thường gồm các nội dng như tên cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát; quốc hiệu và tiêu ngữ; mục đích của việc rà soát, thời gian thực hiện rà soát, nội dung rà soát; chữ ký của những người liên quan…

Mẫu biên bản rà soát chương trình từng môn học 

TRƯỜNG ………

TỔ: ………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       …………, ngày   …   tháng  …   năm…


BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH

MÔN : ……….

 

1. Mục tiêu :

– Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học chuẩn kiến thức kĩ năng , nội dung giảm tải

– Có thời lượng để dạy các bài chủ đề tích hợp và đổi mới phương pháp dạy học.

2. Thời gian thực hiện

………..

3. Nội dung rà soát

– Căn cứ vào nội dung giảm tải

– Nội dung rà soát

– Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, đề xuất nội dung phân phối chương trình mới:

 

HIỆU TRƯỞNG

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Mẫu biên bản rà soát thiết bị học tập 

PHÒNG GD&ĐT ………..

TRƯỜNG.……….

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập -Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN RÀ SOÁT THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Ngày ….tháng ……năm ……..

I. Thành phần ban kiểm kê

1.Đ/c. ………………………

2.Đ/c ………………………

3.Đ/c……………………

II. Lý do kiểm kê

Kiểm kê số lượng đồ dùng thiết bị dạy học còn sử dụng, lượng thiết bị đồ dùng cũ nát thất thoát trong quá trình sử dụng để có kế hoạch bổ sung trong năm học tiếp theo

III. Thời gian kiểm kê

01 ngày vào ngày …..tháng …..năm……

1. Nội dung kiểm kê

KHỐI 1

STT

MÔN

TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Toán

Bộ đồ dùng dạy toán GV

 

 

 

 

Bộ đồ dùng toán học sinh(cũ)

 

 

 

 

Bộ đồ dùng toán học sinh mới

 

 

2

Tiếng việt

Tiếng việt biểu diễn

 

 

 

 

Bộ chữ học vần thực hành( cũ)

 

 

 

 

Bộ chữ học vần thực hành (mới)

 

 

3

Đạo đức

Bộ tranh đạo đức

 

 

4

Thể dục

Bộ tranh thể dục

 

 

5

Kể chuyện

Bộ tranh dạy kể truyện

 

 

 

KHỐI 2

 

STT

 

MÔN

 

TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Toán

Bộ đồ dùng dạy toán

04

 

 

 

Bộ đồ dùng toán học sinh

20

 

2

Tiếng việt

Bộ tranh phân môn tập làm văn

01

 

 

 

Bộ tranh phân môn kể truyện

01

 

 

 

Bộ tranh phân môn luyện từ và câu

01

 

 

 

Bộ tranh phân môn tập đọc

01

 

3

TNXH

Bộ tranh TNXH

03

 

4

Tập viết

Mẫu chữ viết

06

 

5

Thể dục

Tranh thể dục

03

 

6

Mĩ thuật

Tranh mĩ thuật

06

 

7

Lao động kỹ thuật

Tranh mỹ thuật

40 tờ

 

 

KHỐI 3

STT

MÔN

TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Toán

Bộ đồ dùng thực hành

 

 

2

Tiếng việt

Bộ tranh phân môn tập làm văn

 

 

 

 

Bộ tranh phân môn kể chuyện

 

 

 

 

Bộ tranh phân môn luyện từ và câu

 

 

 

 

Bộ tranh phân môn tập đọc

 

 

3

Đạo đức

Bộ tranh đạo đức

 

 

4

Mĩ thuật

Bộ tranh mĩ thuật

 

 

5

Thể dục

Tranh thể dục

 

 

6

TNXH

Mô hình trái đất quay quanh mặt trời

 

 

7

Hát nhạc

Tranh khuông nhạc

 

 

8

LĐ thủ công

Bộ tranh LĐ thủ công

 

 

 

KHỐI 4

STT

MÔN

TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Toán

Bộ đồ dùng dạy toán(GV)

 

 

 

 

Bộ thực hành toán hs

 

 

2

Tiếng việt

Bộ tranh phân môn kể chuyện

 

 

 

 

Bộ tranh phân môn tập đọc

 

 

 

 

Bộ tranh phân môn TLV

 

 

3

Đạo đức

Bộ tranh đạo đức

 

 

4

kĩ thuật

Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(GV)

 

 

 

 

Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(HS)

 

 

 

 

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật(GV)

 

 

 

 

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (HS)

 

 

5

Mĩ thuật

Bộ tranh mĩ thuật

 

 

6

Thể dục

Bộ tranh thể dục

 

 

7

LS+ĐL

Tranh ảnh LS+ĐL

 

 

8

Khoa học

Bộ tranh khoa học

 

 

9

Âm nhạc

Bộ tranh khuông nhạc

 

 

 

KHỐI 5

STT

MÔN

TÊN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Toán

Bộ thiết bị dạy toán (GV)

 

 

 

 

Bộ thực hành phân số và hình học

 

 

2

Tiếng việt

Bộ tranh phân môn tập đọc

 

 

 

 

Bộ tranh phân môn kể chuyện

 

 

3

Khoa học

Mô hình bánh xe nước

 

 

 

 

Bộ mẫu tơ sợ

 

 

 

 

Bộ tranh vẽ những việc không nên làm-nên làm

 

 

 

 

Cơ quan sinh sản ở thực vật có hoa

 

 

 

 

Bộ tranh khoa học

 

 

4

Đạo đức

Bộ tranh đạo đức

 

 

5

Âm nhạc

Tranh ảnh khuông nhạc

 

 

6

Mĩ thuật

Tranh ảnh vào tuyển tập tranh

 

 

7

Kĩ thuật

Bộ dụng cụ cắt khâu thêu(GV)

 

 

 

 

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

 

 

8

Thể dục

Bộ tranh dạy thể dục

 

 

9

LS

Tranh ảnh LS

 

 

10

ĐL

Tranh ảnh ĐL

 

 

 

Nhận xét và đề nghị

– Phòng thiết bị sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng

– Sổ sách đảm bảo đúng nghiệp vụ

– Đề nghị có phòng thiết bị đúng tiêu chuẩn

NGƯỜI KIỂM KÊ

HIỆU TRƯỞNG

Trên đây là một số mẫu biên bản rà soát thường dùng. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> 7 mẫu biên bản rà soát hộ nghèo mới nhất hiện nay

Có thể bạn quan tâm

22/08/2022

20/08/2022

20/08/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu biên bản rà soát thường được dùng trong các trường hợp như rà soát hộ nghèo, rà soát chương trình giáo dục, rà soát cơ sở vật chất…

Biên bản rà soát là gì?
Theo từ điển tiếng Việt