Mua bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm y tế được coi là “cứu cánh” đối với nhiều người bị ốm đau phải đi khám chữa bệnh. Hiện nay, giá bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm y tế giá bao nhiêu tiền?
Căn cứ vào Điều 12 Luật

Bảo hiểm y tế được coi là “cứu cánh” đối với nhiều người bị ốm đau phải đi khám chữa bệnh. Hiện nay, giá bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm y tế giá bao nhiêu tiền?

Căn cứ vào Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm như sau:

– Nhóm được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng: Người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người đang được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội mỗi tháng…

– Nhóm người được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng: Sinh viên, học sinh, hộ cận nghèo…

– Nhóm người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Thắc mắc của bạn là liệu đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình rẻ hơn tại công ty, để giải đáp được, cần tìm hiểu mức đóng của hai đối tượng này.

Tuy nhiên, trước tiên có thể thấy, nếu bạn đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tại công ty thì bạn và doanh nghiệp tự đóng cho riêng cá nhân bạn. Còn BHYT hộ gia đình thì phải nộp theo gia đình.

Mức đóng từng loại hiện nay như sau (theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH).

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động:

Mức đóng BHYT của người lao động

=

1,5%

x

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Mức đóng BHYT của người sử dụng lao động

=

3%

x

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

– Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT, bao gồm: công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; công nhân Công an; người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên:

Mức đóng BHYT của người lao động

=

1,5%

x

Tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động

Mức đóng BHYT của Công an, đơn vị địa phương

=

3%

x

Tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức:

Mức đóng BHYT của người lao động

=

1,5%

x

Mức lương cơ sở

Mức đóng BHYT của UBND xã

=

3%

x

Mức lương cơ sở

– Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp do ngân sách nhà nước đóng:

Mức đóng BHYT tối đa của người dân

=

30%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

– Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân:

Mức đóng BHYT tối đa của học sinh, sinh viên

=

70%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

– Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình:

Mức đóng BHYT tối đa của người dân

=

70%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

– Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình:

+ Người thứ nhất:

Mức đóng BHYT

=

4,5%

x

Mức lương cơ sở

+ Người thứ hai:

Mức đóng BHYT

=

70%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

+ Người thứ ba:

Mức đóng BHYT

=

60%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

+ Người thứ tư:

Mức đóng BHYT

=

50%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

+ Từ người thứ năm trở đi:

Mức đóng BHYT

=

40%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

Trong đó, mức lương cơ sở được áp dụng hiện nay (năm 2022) là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, có thể thấy mức đóng BHYT của người lao động đúng là cao hơn so với người tham gia BHYT hộ gia đình (nếu tính tổng % cả người lao động và người sử dụng lao động đóng). BHYT hộ gia đình căn cứ mức lương cơ sở (hiện nay là 1,49 triệu đồng) còn BHYT tại doanh nghiệp căn cứ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Hiện nay, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (mức thấp nhất hiện nay đều gần 03 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu tính mức 1,5% mà người lao động đóng tại doanh nghiệp và mức 4,5% đóng tại gia đình, có thể mức đóng BHYT tại công ty thấp hơn tại gia đình. 

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện bao nhiêu tiền?

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2022 được quy định như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Do đó, mức đóng BHYT hộ gia đình 2022 cụ thể như sau:

Thành viên
hộ gia đình

Số tiền đóng

Người thứ nhất

67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm)

Người thứ hai

46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm)

Người thứ ba

40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm)

Người thứ tư

33.525 đồng/tháng (402.300 đồng/năm)

Người thứ năm

trở đi

26.820 đồng/tháng (321.840 đồng/năm)

Trên đây là giải đáp giá bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

13/06/2022

13/06/2022

13/06/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Bảo hiểm y tế được coi là “cứu cánh” đối với nhiều người bị ốm đau phải đi khám chữa bệnh. Hiện nay, giá bảo hiểm y tế bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm y tế giá bao nhiêu tiền?
Căn cứ vào Điều 12 Luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top