Mua chung cư được cấp Sổ đỏ hay sổ hồng?

Mua chung cư được cấp sổ gì? Sổ đỏ hay sổ hồng? Thời hạn sử dụng của sổ là bao lâu? … Những câu hỏi xoay quanh vấn đề cấp sổ cho chủ sở hữu căn hộ chung cư sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

<

Mua chung cư được cấp sổ gì? Sổ đỏ hay sổ hồng? Thời hạn sử dụng của sổ là bao lâu? … Những câu hỏi xoay quanh vấn đề cấp sổ cho chủ sở hữu căn hộ chung cư sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi vướng mắc liên quan đến việc cấp sổ khi mua chung cư mong được Luật sư giải đáp như sau:

2. Sổ đỏ/sổ hồng được cấp sau bao nhiêu ngày kể từ ngày tôi mua chung cư? Thời hạn sử dụng của sổ là bao lâu thưa Luật sư?

Chào bạn, liên quan đến vấn đề mua chung cư được cấp sổ gì mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Mua chung cư được cấp sổ gì? Sổ đỏ hay sổ hồng?

Căn cứ Điều 9 Luật Nhà ở 2014, khi đủ điều kiện, người mua nhà chung cư được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) theo mẫu chung được ban hành, sử dụng thống nhất trong cả nước.

Theo đó, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tên gọi của chứng thư pháp lý mà Nhà nước dùng để công nhận quyền sở hữu hợp pháp căn hộ chung cư cho người sở hữu. Mẫu giấy này có hình thức, nội dung được quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT và có một số đặc điểm cơ bản như sau:

– Giấy chứng nhận gồm có 4 trang với trang bìa có màu hồng cánh sen in nền hoa văn trống đồng, mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành mẫu. Sổ đỏ hay sổ hồng chính là những tên gọi khác của giấy chứng nhận. 

Về bản chất pháp lý, sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận đều là loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, chủ sở hữu công trình khác gắn liền với đất được Nhà nước công nhận quyền;

– Trang 1 của giấy chứng nhận thể hiện thông tin của người sử dụng đất, người sở hữu tài sản trên đất (trong đó có người sở hữu căn hộ chung cư), số phát hành giấy chứng nhận (là dãy số gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen), dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Trang 2 của giấy chứng nhận thể hiện thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm, ghi chú, ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận, cơ quan ký cấp giấy chứng nhận, số vào sổ cấp giấy chứng nhận;

– Trang 3 của giấy chứng nhận thể hiện thông tin về sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở mục III của giấy chứng nhận và những thông tin thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận tại mục IV của giấy chứng nhận;

– Trang 4 của giấy chứng nhận thể hiện những thông tin thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận tại mục IV của giấy chứng nhận (nội dung thay đổi và căn cứ pháp lý, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, mã vạch);

– Trang bổ sung giấy chứng nhận là trang được cấp thêm khi đã hết chỗ ghi thông tin tại trang 4 của giấy chứng nhận. Trang bổ sung giấy chứng nhận có kích thước giống như các trang còn lại và có thông tin về số hiệu thửa đất, số phát hành giấy chứng nhận, số vào sổ cấp giấy chứng nhận và mục IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận như trang 4 của giấy chứng nhận;

Theo thông tin bạn cung cấp, để được cấp giấy chứng nhận với mẫu mà chúng tôi nêu trên thì bạn thỏa mãn điều kiện được quy định tại Điều 8 Luật Nhà ở 2014 gồm:

– Mua trực tiếp từ chủ đầu tư;

– Mua lại từ cá nhân, cơ quan, tổ chức là chủ sở hữu của căn chung cư;

Để được cấp giấy chứng nhận hợp pháp thì bạn cần phải thực hiện việc mua bán theo trình tự, thủ tục luật định. Nói cách khác, hợp đồng mua bán giữa bạn và chủ đầu tư phải được ký kết khi bên bán đủ điều kiện bán hoặc phải được ký có công chứng/chứng thực nếu bạn mua lại từ cá nhân, cơ quan, tổ chức khác mà không phải là chủ đầu tư/hoặc doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, sau khi đã ký kết hợp đồng thì bạn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu (đối với trường hợp mua trực tiếp từ chủ đầu tư), thường thì chủ đầu tư là bên chịu trách nhiệm thực hiện công việc này, trừ trường hợp bạn có nhu cầu tự thực hiện.

Trong trường hợp bạn mua lại từ cá nhân, cơ quan, tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư thì bạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sở hữu căn hộ chung cư theo trình tự, thủ tục luật định.

Như vậy, khi mua chung cư thì khách hàng/bên mua sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận này có bìa màu hồng cánh sen, được in chìm hình hoa văn trống đồng và được sử dụng mẫu chung, thống nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Thực tế, sổ đỏ hay sổ hồng đều là tên thường gọi của giấy chứng nhận và không có sự phân biệt trong trường hợp của bạn.

Mua chung cư bao lâu thì có sổ? Thời hạn của sổ là bao lâu?

Như đã phân tích, với thông tin bạn cung cấp, có hai trường hợp có thể làm căn cứ để bạn được cấp giấy chứng nhận là bạn mua căn hộ chung cư trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc mua lại từ chủ sở hữu căn hộ chung cư đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận trước đó. Tùy thuộc từng trường hợp mà thời hạn cấp sổ/cấp giấy chứng nhận cho bạn cũng được phân biệt rõ ràng. Cụ thể như sau:

Mua trực tiếp từ chủ đầu tư

Mua lại từ người đã được cấp giấy chứng nhận (chủ cũ)

Thời hạn cấp sổ/giấy chứng nhận

+ ≤ 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ;

+ ≤ 40 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ nếu vị trí căn chung cư thuộc các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khă

+ ≤ 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ;

+ ≤ 20 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ nếu vị trí căn chung cư thuộc các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khă

Căn cứ pháp lý

khoản 40 Điều 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Người chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục

Chủ đầu tư, trừ trường hợp bên mua/khách hàng có nhu cầu tự mình thực hiện

Do các bên thỏa thuận

Vậy nên, nếu bạn mua trực tiếp từ chủ đầu tư thì thời hạn để được cấp giấy chứng nhận cho bạn là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và không quá 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ trong trường hợp bạn mua lại từ chủ sở hữu cũ.

Lưu ý, thời hạn để chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận lần đầu cho chủ sở hữu căn hộ chung cư/bên mua căn hộ chung cư được quy định tại khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 như sau:

7. Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật này.

Thời hạn của sổ hồng chung cư là bao lâu?

Trước hết, trên sổ hồng/giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu căn hộ chung cư có 2 loại thời hạn được ghi nhận là thời hạn sử dụng đất xây dựng căn chung cư và thời hạn sở hữu nhà ở là căn chung cư. Chi tiết như dưới đây:

– Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013, thời hạn sử dụng đất xây dựng căn chung cư được ghi trong sổ hồng cấp cho chủ sở hữu căn hộ chung cư là ổn định lâu dài.

– Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở 2014, điểm đ khoản 3 Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, thời hạn sở hữu căn hộ chung cư gồm có hai loại như sau:

+ Căn hộ chung cư có thời hạn sở hữu cụ thể: Thời hạn này được ghi rõ dựa trên hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hoặc dựa trên kết quả kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh và cấp công trình: Ví dụ, thời hạn sở hữu căn hộ chung cư số 2020 đến ngày 23/07/2050;

+ Căn hộ chung cư không xác định thời hạn sở hữu: Đối với những căn hộ chung cư không xác định thời hạn sở hữu thì trên sổ hồng sẽ có ký hiệu -/- tại phần đ thời hạn sở hữu ở mục 2. Nhà ở. Điều này có nghĩa rằng kết quả kiểm định chất lượng do cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nơi có căn chung cư không ghi nhận/không đánh giá thời hạn sở hữu nhà cụ thể.

Theo phân tích trên, bạn có thể nhận biết thời hạn sở hữu căn hộ chung cư tại điểm đ ở mục 2. Nhà ở trong sổ hồng/giấy chứng nhận đã cấp cho chủ sở hữu. Trong trường hợp bạn mua trực tiếp từ chủ đầu tư thì bạn có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp văn bản kiểm định chất lượng nhà cấp tỉnh nơi có nhà chung cư để có thông tin chính xác.

Như vậy, thời hạn cấp sổ cho chủ sở hữu căn chung cư tùy thuộc vào việc bạn mua trực tiếp từ chủ đầu tư hay mua lại từ người đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận. Thời hạn này thường là không quá 30 ngày nếu mua trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc không quá 10 ngày nếu mua lại từ chủ cũ. 

Thời hạn sở hữu căn hộ chung cư phụ thuộc vào cấp công trình nhà chung cư và văn bản kiểm định chất lượng nhà chung cư của cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nơi có nhà chung cư. Thời hạn sở hữu nhà chung cư được ghi cụ thể ở mục 2. Nhà ở trong giấy chứng nhận và có thể có thời hạn xác định hoặc không xác định thời hạn sở hữu.

Trên đây là giải đáp về Mua chung cư được cấp sổ gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Cần lưu ý gì khi mua chung cư có sổ đỏ?

>> Mua nhà chung cư mà chưa ở thì có phải đóng phí dịch vụ không?

Có thể bạn quan tâm

14/09/2022

14/09/2022

13/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mua chung cư được cấp sổ gì? Sổ đỏ hay sổ hồng? Thời hạn sử dụng của sổ là bao lâu? … Những câu hỏi xoay quanh vấn đề cấp sổ cho chủ sở hữu căn hộ chung cư sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

<