Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 03/2022 là bao nhiêu?

Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH kể từ ngày 01/03/2022. Cụ thể thế nào?

Chào bạn, đúng là từ tháng 03 năm nay, cách tính

Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH kể từ ngày 01/03/2022. Cụ thể thế nào?

Chào bạn, đúng là từ tháng 03 năm nay, cách tính mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được thực hiện theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH. Để hiểu thêm về vấn đề này, mời bạn theo dõi các thông tin dưới đây:

Trường hợp nào được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH người lao động sẽ được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các trường hợp:

– Bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra; trừ các trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động

– Bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác

Trong đó, không bao gồm các trường hợp người lao động bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho người sử dụng lao động khác gây nên.Tùy theo tỉ lệ suy giảm khả năng lao động mà mức bồi thường tai nạn lao động có sự khác nhau. (Ảnh minh họa)


Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dựa trên nguyên tắc nào?

Khoản 2 Điều 3 Thông tư này cũng quy định nguyên tắc bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

– Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó;

– Việc bồi thường đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định:

+ Lần thứ nhất: Căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động (tỷ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu;

+ Từ lần thứ hai trở đi: Căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.

Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 03/2022

Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Được ít nhất bằng 30 tháng tiền lương.

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%: Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương.

Trong trường hợp này, nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 11% – 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo công thức dưới đây hoặc tra theo bảng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2021 của Bộ Lao động Thương binh xã hội:

Tbt = 1,5 + {(a – 10) x 0,4}

Trong đó:

– Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 11% trở lên (đơn vị tính: tháng tiền lương);

– 1,5: Mức bồi thường khi suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%;

– a: Mức (%) suy giảm khả năng lao động của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– 0,4: Hệ số bồi thường khi suy giảm khả năng lao động tăng 1%.

Tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng… được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.

Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

Bảng tính mức bồi thường tai nạn, bệnh nghề nghiệp theo Thông tư 28

Theo Phụ lục I Thông tư 28/2021/TT của Bộ Lao động Thương binh Xã hội

STT

Mức suy giảm khả năng lao động (%)

Mức bồi thường ít nhất Tbt (tháng tiền lương)

Mức trợ cấp ít nhất Ttc (tháng tiền lương)

1

Từ 5 đến 10

1,50

0,60

2

11

1,90

0,76

3

12

2,30

0,92

4

13

2,70

1,08

5

14

3,10

1,24

6

15

3,50

1,40

7

16

3,90

1,56

8

17

4,30

1,72

9

18

4,70

1,88

10

19

5,10

2,04

11

20

5,50

2,20

12

21

5,90

2,36

13

22

6,30

2,52

14

23

6,70

2,68

15

24

7,10

2,84

16

25

7,50

3,00

17

26

7,90

3,16

18

27

8,30

3,32

19

28

8,70

3,48

20

29

9,10

3,64

21

30

9,50

3,80

22

31

9,90

3,96

23

32

10,30

4,12

24

33

10,70

4,28

25

34

11,10

4,44

26

35

11,50

4,60

27

36

11,90

4,76

28

37

12,30

4,92

29

38

12,70

5,08

30

39

13,10

5,24

31

40

13,50

5,40

32

41

13,90

5,56

33

42

14,30

5,72

34

43

14,70

5,88

35

44

15,10

6,04

36

45

15,50

6,20

37

46

15,90

6,36

38

47

16,30

6,52

39

48

16,70

6,68

40

49

17,10

6,84

41

50

17,50

7,00

42

51

17,90

7,16

43

52

18,30

7,32

44

53

18,70

7,48

45

54

19,10

7,64

46

55

19,50

7,80

47

56

19,90

7,96

48

57

20,30

8,12

49

58

20,70

8,28

50

59

21,10

8,44

51

60

21,50

8,60

52

61

21,90

8,76

53

62

22,30

8,92

54

63

22,70

9,08

55

64

23,10

9,24

56

65

23,50

9,40

57

66

23,90

9,56

58

67

24,30

9,72

59

68

24,70

9,88

60

69

25,10

10,04

61

70

25,50

10,20

62

71

25,90

10,36

63

72

26,30

10,52

64

73

26,70

10,68

65

74

27,10

10,84

66

75

27,50

11,00

67

76

27,90

11,16

68

77

28,30

11,32

69

78

28,70

11,48

70

79

29,10

11,64

71

80

29,50

11,80

72

81 đến tử vong

30,00

12,00

Lưu ý: Các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Thông tư 28 được áp dụng với các đối tượng:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

– Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Người sử dụng lao động.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

17/02/2022

17/02/2022

17/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH kể từ ngày 01/03/2022. Cụ thể thế nào?

Chào bạn, đúng là từ tháng 03 năm nay, cách tính

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top