Mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối tượng nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh trong một số trường hợp.

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối tượng nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh trong một số trường hợp.

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Hiện nay, theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012, có 2 mức giảm trừ gia cảnh sau đây:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

– Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

– Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Ví dụ:
Anh A có lương là 8 triệu đồng. Anh A không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Anh A lương 12 triệu và không có người phụ thuộc, anh A phải đóng thuế thu nhập cá nhân của mức 3 triệu.

Anh A lương 12 triệu và có 1 người phụ thuộc, anh A được giảm trừ cho bản thân 9 triệu và cho con 3.6 triệu. Anh A vẫn chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

20/07/2018

19/07/2018

18/07/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần để nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối tượng nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh trong một số trường hợp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top