Mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi

Khi về hưu trước tuổi, mức hưởng lương hưu được tính như thế nào, được nhận bao nhiêu tiền lương… là câu hỏi của không ít người lao động. Dưới đây là mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi.

Khi về hưu trước tuổi, mức hưởng lương hưu được tính như thế nào, được nhận bao nhiêu tiền lương… là câu hỏi của không ít người lao động. Dưới đây là mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi.

Lao động nữ nghỉ hưu sớm tính mức hưởng lương hưu thế nào?

Năm tới, chị tôi có ý định xin về hưu sớm do bị suy giảm khả năng lao động. Xin hỏi, mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi từ năm 2021 được tính như thế nào, có giống những năm trước đây không? – Hoàng Chi (chihoang…@gmail.com).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong điều kiện bình thường là đủ 55 tuổi 04 tháng.

Theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động nếu đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được về hưu trước tuổi trong trường hợp sau:

– Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

– Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Vậy, nếu chị của bạn đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, đủ tuổi và thuộc một trong các trường hợp trên thì được về hưởng lương về hưu trước tuổi.

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu hàng tháng với lao động nữ đủ điều kiện nghỉ hưu do bị suy giảm khả năng lao động, được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, mức hưởng lương hưu chị của bạn được nhận sẽ tính theo tỷ lệ cứ 15 năm đóng BHXH = 45%, các năm tiếp theo tăng 2%. Nhưng do về hưu trước tuổi nên cứ mỗi năm nghỉ hưu sớm quy định giảm 2%. Sau khi tính được các tỷ lệ này bạn tính theo công thức dưới đây để biết lương hưu được hưởng. Công thức tính mức hưởng lương hưu:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức hưởng lương hưu khi nghỉ về hưu trước tuổi với lao động nam

Chú tôi bị suy giảm khả năng lao động 62%, sang năm đủ tuổi nghỉ hưu. Cho tôi hỏi, mức hưởng lương hưu chú tôi được nhận năm 2021 thế nào? – Trương Thành (truongthanh…@gmail.com).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu của lao động nam năm 2021 như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng được xác định, năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (từ năm 2022 trở đi là 20 năm, năm 2020 quy định là 18 năm). Tỷ lệ % hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014.

Tuy nhiên, do về hưu trước tuổi nên cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Như vậy, năm 2021, chú bạn nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng mức lương hưu theo cách tính trên với tỷ lệ hưởng đóng đủ 19 năm BHXH = 45%, mỗi năm đóng BHXH sau đó hưởng thêm 2%. Do về hưu trước tuổi nên mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%.

Bạn căn cứ theo số năm đóng BHXH của chú và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính ra tiền lương hưu được nhận.

Về quy định mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%

Tôi năm sau chuẩn bị về hưu do bị suy giảm khả năng lao động. Tôi có nghe mọi người nói về hưu trước tuổi thì tiền được nhận ít hơn do bị trừ mức hưởng. Cụ thể mức trừ quy định thế nào? Tôi cảm ơn. – Lê Phương (Quảng Trị).

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu của người lao động được quy định như sau:

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Từ quy định trên, mức hưởng lương hưu năm 2021 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng. Cụ thể như sau:

– Lao động nữ đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%.

– Lao động nam năm 2021 đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% đến mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, lao động nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu sau đó quy định giảm 2%.

Như vậy, nếu bạn nghỉ hưu trước tuổi, mức hưởng lương hưu sẽ tính như về hưu bình thường, sau đó cứ mỗi năm về hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trên đây là mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi 2021. Nếu còn vấn đề thắc mắc về chế độ nghỉ hưu trước tuổi, độc giả để lại câu hỏi tại đây.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

19/12/2020

19/12/2020

18/12/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Khi về hưu trước tuổi, mức hưởng lương hưu được tính như thế nào, được nhận bao nhiêu tiền lương… là câu hỏi của không ít người lao động. Dưới đây là mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi.