Muốn lấy bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn…, thực hiện thế nào?

Người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… khi thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy từ ngày 18/02/2022. Vậy cách lấy bản điện tử các loại giấy tờ này như thế nào?

Người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… khi thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy từ ngày 18/02/2022. Vậy cách lấy bản điện tử các loại giấy tờ này như thế nào?

Chào bạn, theo quy định mới tại Thông tư 01/2022 của Bộ Tư pháp thì người dân có thể dùng bản điện tử giấy tờ hộ tịch khi làm các thủ tục hành chính. Để hiểu thêm về vấn đề này cũng như cách lấy bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn… mời bạn theo dõi thông tin chúng tôi đưa sau đây:

 

Làm thủ tục hành chính không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn…

Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2022 quy định: Giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2020.

Cụ thể, khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2020 quy định rõ:

Biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành, cung cấp thông tin hộ tịch hoặc nguồn tra cứu thông tin hộ tịch của cá nhân, có giá trị như giấy tờ hộ tịch. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chấp nhận, sử dụng, không được yêu cầu cá nhân phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ hộ tịch để đối chiếu.

Như vậy, từ ngày 18/02/2022, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính có thể sử dụng bản điện tử giấy tờ hộ tịch như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… thay cho bản giấy.

Và bản điện tử giấy tờ hộ tịch sẽ có giá trị sử dụng như bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến, đồng thời có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trên các bản điện tử giấy tờ hộ tịch sẽ có mã QRcode, mã này là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình thông qua mã QRCode trên bản điện tử của giấy tờ đó, có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch.Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như bản giấy. (Ảnh minh họa)

 Cách lấy bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn… có mã QR Code thế nào?

Khi bạn có nhu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản và xác thực người dùng theo hướng dẫn.Cần có tài khoản trên Dịch vụ công quốc gia để đăng ký hộ tịch trực tuyến.


Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, bạn phải cung cấp thông tin theo biểu mẫu, gửi kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ theo quy định; nộp lệ phí bằng hình thức thanh toán trực tuyến.

 Xong các bước trên, bạn sẽ được cấp một mã số để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu bổ sung của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bạn được nhận kết quả đăng ký hộ tịch theo một trong các phương thức sau:

– Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi qua gmail hoặc kho quản lý dữ liệu điện tử của mình

– Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp

– Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch bằng đường bưu điện

– Nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch tại cơ quan đăng ký.

Như vậy, bạn sẽ được nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến. Bản sao điện tử của các loại giấy tờ sẽ được gởi qua thư điện tử, kho quản lý dữ liệu điện tử hoặc thiết bị số thông qua phương pháp truyền số liệu.

Trên đây là cách lấy bản điện tử giấy khai sinh, đăng ký kết hôn. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.


Có thể bạn quan tâm

17/02/2022

17/02/2022

17/02/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Người dân có thể sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… khi thực hiện các thủ tục hành chính thay cho bản giấy từ ngày 18/02/2022. Vậy cách lấy bản điện tử các loại giấy tờ này như thế nào?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top