Muốn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, cần lưu ý gì?

Cơn bão số 4 – Noru vừa đi qua, cả nước đang hướng về miền Trung để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, việc vận động quyên góp ủng hộ phải tuân theo những điều kiện quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP.

Cá nh

Cơn bão số 4 – Noru vừa đi qua, cả nước đang hướng về miền Trung để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, việc vận động quyên góp ủng hộ phải tuân theo những điều kiện quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP.

Cá nhân cũng được vận động quyên góp từ thiện

Theo Nghị định 93/2021, các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện bao gồm:

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện;

– Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã khi được cấp huyện ủy quyền theo quy định;

– Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế;

– Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP;

– Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có tư cách pháp nhân;

Như vậy, so với quy định cũ, Nghị định 93/2021 đã bổ sung trường hợp cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được vận động, kêu gọi quyên góp từ thiện. Nghĩa là, hiện nay, cá nhân cũng có thể đứng ra quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Phải lập tài khoản riêng để kêu gọi ủng hộ

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

 

Phải sao kê minh bạch

Theo Nghị định 93 và Thông tư 41/2022/TT-BTC, tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ để ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định.

Trong đó, đối với cá nhân khi kêu gọi từ thiện có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện; đồng thời lập báo cáo và công khai tình hình tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp theo quy định của pháp luật.

 

Phải cam kết thời gian giải ngân từ thiện

Để tránh những lùm xùm về kêu gọi từ thiện mà “ngâm tiền” rất lâu, Điều 17 của Nghị định 93 quy định, khi vận động, tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện, cá nhân phải thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền) và địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật) và thời gian cam kết phân phối.

Trên đây là một số lưu ý khi muốn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

21/09/2022

12/09/2022

06/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Cơn bão số 4 – Noru vừa đi qua, cả nước đang hướng về miền Trung để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, việc vận động quyên góp ủng hộ phải tuân theo những điều kiện quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP.

Cá nh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top