Năm 2019: Xung quanh vấn đề lương hưu có gì cần lưu ý?

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/1/2019, cách tính lương của lao động nam có sự điều chỉnh và đây cũng là năm cuối cùng người bắt đầu th

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/1/2019, cách tính lương của lao động nam có sự điều chỉnh và đây cũng là năm cuối cùng người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội được tính lương bằng bình quân lương 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Điều chỉnh cách tính lương của lao động nam

Hiện nay (2018), lao động nam nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 16 năm thì mức lương hàng tháng bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, nếu lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2019 thì họ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 17 năm mới được hưởng mức 45% này (sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%).

Năm cuối cùng trước khi thay đổi mức bình quân tiền lương để tính lương hưu

Theo quy định của pháp luật, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

– Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/ 2016 đến hết năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

– Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến hết năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu…

Như vậy, nếu tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2019 và thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì sau này người lao động sẽ được tính lương hưu bằng bình quân tiền lương của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, nếu đợi sang năm 2020 mới tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ phải tính mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

20/11/2018

20/11/2018

20/11/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/1/2019, cách tính lương của lao động nam có sự điều chỉnh và đây cũng là năm cuối cùng người bắt đầu th