Năm 2022, lao động nam được nghỉ hưu trước tuổi trong trường hợp nào?

Thực tế, nhiều lao động có nhu cầu được nghỉ hưu trước tuổi. Năm 2022, lao động nam được nghỉ hưu trước tuổi trong những trường hợp nào?

Lao động nam nghỉ hưu trước tuổi trong trường hợp nào?

Thực tế, nhiều lao động có nhu cầu được nghỉ hưu trước tuổi. Năm 2022, lao động nam được nghỉ hưu trước tuổi trong những trường hợp nào?

Lao động nam nghỉ hưu trước tuổi trong trường hợp nào?

Chào bác, Hieu luat xin được thông tin đến bác như sau:

Căn cứ Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 5 Nghị định số 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu thì từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đối với nam là 60 tuổi 3 tháng;


Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028. Như vậy tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động là 60 tuổi 6 tháng. 

Theo quy định hiện hành có các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như sau:

1. Lao động nam có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường khi thuộc 01 trong các trường hợp:

– Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

– Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

– Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành…

2. Lao động nam có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nếu thuộc 01 trong các trường hợp: 

– Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Lao động nam có thể nghỉ hưu ngay nếu thuộc 01 trong các trường hợp:

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao và đã có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động nam là 60 tuổi 6 tháng. Nếu bác thuộc một trong những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi nêu trên thì bác sẽ được giải quyết theo chế độ hưu trí trước tuổi.

Mức hưởng lương hưu với lao động nam nghỉ hưu trước tuổi

Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nam tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm và được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Sau đó, thêm mỗi năm đóng BHXH người lao động được tính thêm 2% nhưng mức tối đa không quá 75%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Theo Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, lương hưu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng

=

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng

X

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

:Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng của lao động nam xác định như sau:

– Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Lưu ý: Nếu người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 2%.

Hieuluat vừa cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề lao động nam nghỉ hưu trước tuổi. Nếu còn thắc mắc, hãy để lại câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ bạn hoặc gọi đến hotline  luatphap.vn để được tư vấn.

>> Người lao động có cần tiếp tục đi làm sau khi có thông báo nghỉ hưu?Có thể bạn quan tâm

16/01/2022

16/01/2022

15/01/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Thực tế, nhiều lao động có nhu cầu được nghỉ hưu trước tuổi. Năm 2022, lao động nam được nghỉ hưu trước tuổi trong những trường hợp nào?

Lao động nam nghỉ hưu trước tuổi trong trường hợp nào?