Năm học 2022-2023, 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ

Đây là chỉ đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 c

Đây là chỉ đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học, Bộ Giáo dục đã đặt mục tiêu trong năm học 2022-2023, 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ. Đồng thời, các cấp học cần thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như:


– Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ;

– Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện;

– Tiếp tục khuyến khích mở rộng đối tượng học sinh học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2020 – 2021 để sẵn sàng thực hiện chương trình môn Tiếng Anh mới theo lộ trình;

– Tăng cường rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia bảo đảm minh bạch, khách quan, trung thực;

–  Bổ sung trang thiết bị thiết yếu, học liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ;

– Phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ tại các trường phổ thông và cơ sở giáo dục đại học.

Chỉ thị được ban hành ngày 24/8/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

01/09/2020

31/08/2020

31/08/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Đây là chỉ đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 c

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top