Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phư

Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các việc sau:

– Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– Hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính;

– Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng trình Chính phủ;

– Xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thuận tiện…

– Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành, địa phương…

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phư