Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc làm

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM, QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM, CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG
Chương 3. TUYỂN, QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM, QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM, CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG

Chương 3. TUYỂN, QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc làm

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. CHỈ TIÊU TẠO VIỆC LÀM TĂNG THÊM, QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM, CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM ĐỊA PHƯƠNG
Chương 3. TUYỂN, QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH