Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định, hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương 3. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương 4. GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, THẨM

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương 3. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương 4. GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, THẨM ĐỊNH CƠ SỞ KHOA HỌC, THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Chương 5. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định, hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương 3. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương 4. GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, THẨM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top