Nghị định 107/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM
Chương III. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH
Chương IV. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM

Chương III. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH

Chương IV. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

Chương V. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Chương VI. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Chương VII. THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Chương VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 107/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM
Chương III. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH
Chương IV. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top