Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. KÊ KHAI, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ
 
Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Văn bản đang xem
Nghị định 1

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. KÊ KHAI, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ

 

Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. KÊ KHAI, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ
 
Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Văn bản đang xem
Nghị định 1