Nghị định 123/2016/NĐ-CP về cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ
Chương III. <

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ

Chương III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ

Chương IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 123/2016/NĐ-CP về cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ
Chương III. <

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top