Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Chương III. GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Chương IV. CHẾ ĐỘ KHAI, THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Chươn

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Chương III. GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Chương IV. CHẾ ĐỘ KHAI, THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Chương III. GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Chương IV. CHẾ ĐỘ KHAI, THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Chươn