Nghị định 163/2016/NĐ-CP chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP
Chương III. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chương IV. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ N

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP

Chương III. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương IV. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương V. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương VI. CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 163/2016/NĐ-CP chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP
Chương III. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Chương IV. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ N

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top