Nghị định 166/2016/NĐ-CP về quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN

 
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Chương III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHI THAM GIA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIM XÃ HỘI

Chương IV. THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chương V. CHIA SẺ, KẾT NỐI THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIM XÃ HỘI

 

Văn bản đang xem

Nghị định 166/2016/NĐ-CP về quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương II. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top