Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương với CB, công chức lực lượng vũ trang

 
Văn bản đang xem
Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương với CB, công chức lực lượng vũ trang

 

Văn bản đang xem

Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương với CB, công chức lực lượng vũ trang

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Văn bản đang xem
Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương với CB, công chức lực lượng vũ trang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top