Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Chương 3.<

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Chương 3. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Chương 3.<