Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ, GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Chương 3. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Chương 4. CHÍNH SÁCH HỖ TR

 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2. THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ, GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Chương 3. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Chương 4. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC

Chương 5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Văn bản đang xem

Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

 
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ, GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Chương 3. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
Chương 4. CHÍNH SÁCH HỖ TR

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top